ח"כ עפר שלח, יו"ר סיעת יש עתיד: "מעכשיו המילואמניקים הם הפראיירים של ליברמן". היום, בדיון בקריאה טרומית במליאה, הפילה הקואליציה את הצעת חוק שירות המילואים, העוסקת במטרת שירות המילואים של ח"כ עפר שלח.

חה"כ עפר שלח
חה"כ עפר שלח

ח"כ עפר שלח, חבר וועדת החוץ והביטחון: "הצעת החוק הזאת עושה צדק בסיסי עם אנשי המילואים, שמובן לכל אדם. אבל מה אכפת לממשלה הזו, לדר' הביטחון הזה, מהמילואימניקים? מצידו שיקפחו אותם בתגמולים, בימים המבוזבזים שלהם, בזכויות הכי בסיסיות. הם הרי ימשיכו לבוא, כי הם פראיירים. אז עכשיו הם הפראיירים של ליברמן. " חיילי המילואים הם אזרחים מן השורה אשר נקראים לשירות מילואים וקוטעים באחת את שיגרת חייהם ועושים זאת ללא כל דיחוי ובמחויבות מלאה. חיילי מילואים עשויים להיקרא לחקירה אחרי תום שירותם הסדיר, בעקבות מקרים אשר אירעו בזמן שירותם הצבאי.

בצו שירות המילואים (מטרות הקריאה לשירות המילואים), התשע"ב–2011, נקבע כי יום של התדיינות משפטית הקשורה לשירות הצבאי יחשב כיום מילואים כאשר התביעה היתה אזרחית. ואולם, תוקפו של הסדר זה פקע בשנת 2012, ולא חודש.

בתיקון זה הוצע להשיב על כנו את ההסדר, וכן להחילו גם כאשר מדובר בהליך פלילי, שכן חיילים אשר מוזמנים להעיד מטעם המדינה בתביעות אשר קשורות לפעילותם בזמן שירותם הצבאי חייבים לקבל את המגיע להם בדיוק כמו בתביעות אזרחיות.

יודגש, כי הצעת החוק עוסקת רק בהכנה לעדות, בירור ומתן עדות מטעם המדינה, ואין בתיקון המוצע התייחסות אל נאשמים במשפט הפלילי.