משרד העבודה והרווחה התווה נוהל חדש להצבת והפעלת עגורני צריח במצבי קיצון - אתרי בנייה רבים עושים שימוש בעגורני צריח הנושאים מטען שנפילתו עלולה להסב נזק לנפש או לרכוש. כמו כן, באתרי בנייה רבים עושים שימוש בשני עגורנים ויותר הפועלים בחפיפה, מצב העלול לגרום לפגיעה של האחד בשני ולסכן את יציבותם.

כלים
צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

על כן, כחלק מהידוק האסדרה הנוגעת להפעלת עגורנים אלו, ועל מנת לצמצם הסיכון הבטיחותי לעובדים ולציבור השוהה בסביבת אתר הבינוי, מפרסם היום מנהל הבטיחות נוהל מורחב המתייחס לעניין הפעלתם של עגורנים אשר גבולות הגזרה שלהם עלולים לחרוג מגבולות אתר הבנייה ולעבור מעל מבני ציבור כגון בתי ספר וכדומה, ובכך לסכן את הציבור השוהה בסביבתו, כמו גם למצבי סיכון נוספים ובהם עגורני צריח העובדים בחפיפה זה לזה.

הנוהל (המצ''ב) ייכנס לתוקף החל מ-1.5.17, והוא מגדיר את האמצעים המכאניים והחשמליים אותם יש להתקין למניעת סכנות מפעילות העגורן, בדיקת בודק מוסמך טרם הפעלתו, מחייב בתרשים אתר מפורט אשר יוצב בתא העגורנאי עם סימון גבולות החפיפה בין עגורנים שכנים, מגדיר כללי בטיחות בטרם הנפת מטען אל מעבר לגבולות אתר הבנייה ועוד. אי ציות להנחיה תוביל להוצאת צו בטיחות והפסקת עבודה של העגורן.

מדובר בצעד נוסף ממכלול צעדים אותם מקדם משרד העבודה והרווחה בהובלת השר חיים כץ לעניין בטיחותם של העובדים באתר הבנייה בישראל וצמצום היקף תאונות העבודה בענף, בהם הרחבת הסנקציות והטלת עיצומים אישיים על היזמים לצד שכלול מערך האכיפה באתרים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS