על רקע מאבקו של ח"כ יעקב פרי (יש עתיד), למיגור הטרור - ועדת העבודה והרווחה לדון בהצעת החוק שיזם לשלילת פיצויי פיטורים וזכויות פנסיוניות של קצבאות נכות ושאירים ממחבלים. ראש השב"כ לשעבר, חה"כ פרי: "מחבל שבא לקחת חיים, אזרחי ישראל לא צריכים לתרום לרווחתו או לשאיריו"

ראש השב"כ לשעבר, חה"כ יעקב פרי. צילום: "יש עתיד"
ראש השב"כ לשעבר, חה"כ יעקב פרי. צילום: "יש עתיד"

הצעת החוק, שעברה קריאה טרומית ב- 27.7.16 קובעת כי ישללו קצבאות נכות ושאירים המשולמים כיום למחבלים על ידי כלל העמיתים בקרנות הפנסיה. במצב כיום, חלק ממארג הערבות ההדדית הקיים בקרנות הפנסיה, עמיתי קרנות הפנסיה משלמים מכיסם את הקצבאות עבור מחבלים שפעלו באלימות וטרור כנגדם וכנגד תושבי מדינת ישראל.

אזרחי ישראל זכאים לזכויות סוציאליות שונות במסגרת עבודתם וביניהן זכויות מהביטוח הלאומי, זכות לקבלת כספי פיצויים והפקדות מעסיק לקרנות פנסיה. בקרן הפנסיה יש גם ביטוח מפני אירועי מוות או נכות. בעבר, המדינה כבר שללה את זכאותם של מחבלים לקבלת כספים מהביטוח הלאומי מתוך מחשבה כי לא יעלה על הדעת שאזרחי המדינה יממנו מחבלים הבאים להורגם.

חה"כ יעקב פרי, יוזם החוק, מציע להשלים את החקיקה בנושא גם לתחום הזכויות הסוציאליות והפנסיה של מחבלים במסגרת עבודתם.