שר הביטחון, אביגדור ליברמן, קיבל היום בצהריים (ג') את המלצת מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במיל' אודי אדם, על הפיכת גלי-צה"ל מיחידה צבאית ליחידת סמך במשרד הביטחון.

שר הביטחון, אביגדור ליברמן
שר הביטחון, אביגדור ליברמן
הדיון על מיקומה של גלי-צה"ל התקיים בעקבות בקשת הרמטכ"ל, רב-אלוף גדי איזנקוט, לבחון את הוצאת גלי-צה"ל מהצבא, כחלק מההתמקדות במשימות הליבה של צה"ל.

החלטה זו עומדת בהתאם לחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה וכפופה לכך שיגובשו מנגנוני בקרה וההסדרים המתאימים, אשר יבטיחו את עצמאותה ואת אי תלותה המקצועית, התוכנית, והארגונית של התחנה.

העברת היחידה התקבלה לאחר עבודת מטה מקיפה, שנערכה בחודשים האחרונים, וכללה גם התייחסות לפן המקצועי, הארגוני והמשפטי הנלווים לקבלת החלטה זו.

בעקבות האמור לעיל, החליט מנכ"ל משרד הביטחון על הקמת צוות יישום, שיעסוק בהקמת המנגנונים המוזכרים ובתהליך העברת התחנה לאחריות משרד הביטחון. זאת במטרה להשלים את העברת התחנה עד לתאריך ה 1.5.17.