בשורה לחיילים המשוחררים: משרד הביטחון יגדיל משמעותית את סל ההטבות והמענקים לחיילים משוחררים - בין ההטבות החדשות: מימון שכ"ד לחיילים בודדים כשנה מיום השחרור • הארכת משך התקופה למשיכת הפיקדון מ-7 ל- 9 שנים והעברתו לחשבון הבנק של החייל • הוספת מטרות למשיכת הפיקדון • השלמת בגרויות בחינם לכל לוחם • מלגות קיום.

שר הביטחון אביגדור ליברמן - מגדיל משמעותית את סל ההטבות והמענקים לחיילים משוחררים
שר הביטחון אביגדור ליברמן - מגדיל משמעותית את סל ההטבות והמענקים לחיילים משוחררים

השר ליברמן: "עוד נדבך בחיזוק ובעידוד המשרתים בצה"ל"

היועץ המשפטי למערכת הביטחון, בשיתוף האגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, הפיצו הבוקר (ג') תיקון לחוק חיילים משוחררים, בהמשך להנחיית שר הביטחון, אביגדור ליברמן. התיקון, הכולל הרחבה משמעותית של סל ההטבות והמענקים להם זכאים חיילים משוחררים, הופץ להערות משרדי הממשלה וצפוי להגיע לשולחן הממשלה בתוך כשלושה שבועות.

סעיפי התיקון כוללים שינויים רבים, שמטרתם להעצים את זכויות החיילים המשוחררים ולהתאים את סל ההטבות למציאות הכלכלית הנוכחית בישראל. עיקרי התיקון:

1. מענק שכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כשנה מיום השחרור, ע"פ קריטריונים.

2. הארכת משך תקופת הפיקדון מ-7 שנים ל-9 שנים וכן שינוי בדרך קבלת הפיקדון – בעתיד כל חייל משוחרר שלא ימשוך את הפיקדון, יקבל אותו אוטומטית לחשבון הבנק. סעיף זה נועד למנוע מחיקת פיקדונות של חיילים ששכחו למשוך את הכסף בתום תקופת הזכאות.

3. הוספת מטרות למשיכת הפיקדון - תזכיר החוק מבקש לאפשר לחיילים משוחררים למשוך את הפיקדון בעבור מחיקת חובות וקנסות, רכישת מקרקעין ובניית דירות מגורים, וכן שימוש בכספי פיקדון למי שלא יכול לממשו בשל מחלה או חבלה.

4. חיילים משוחררים שנמצאו זכאים לקבלת מלגות סיוע בתשלום שכר לימוד במוסדות להכשרה מקצועית, יוכרו, בנוסף, גם כזכאים למלגות קיום, בהתאם לכללים שייקבעו.

5. השלמת בגרויות בחינם לכל לוחם - הטבה זו תינתן, בניגוד למצב היום, באופן אוטומטי, ללא בדיקות רקע סוציואקונומי, ללא ועדות וללא קריטריונים נוספים. הטבה זו תחול גם על חיילי מילואים פעילים.

6. חיילי מילואים פעילים וחיילים בודדים יהיו זכאים למלגות סיוע בתשלום שכר לימוד ובדמי קיום ללימודים במוסדות להכשרה מקצועית, מכינות קדם אקדמיות ולימודי תואר ראשון בפריפריה במשך 10 שנים מיום שחרורם (בניגוד למצב היום בו הם זכאים לכך רק במשך 5 שנים מיום שחרורם- כמו חייל משוחרר "רגיל").

שר הביטחון, אביגדור ליברמן אומר כי "הצעת החוק היא עוד נדבך בחיזוק ובעידוד המשרתים בצה"ל. צבא שהחיילים המשרתים בו מרגישים שהם זוכים להכרה ולהערכה של המדינה ושל העם, הוא צבא חזק וטוב יותר. חשוב לחיילים לדעת שההערכה הזון מתבטאת גם במישור המעשי ולא רק במילים ואנו נמשיך לפעול לשם כך."

חמדה מרק, ראש אגף חיילים משוחררים במשרד הביטחון, ממובילי התיקון לחוק: "מדובר בשורה של שינויים שיש בהם מהפכה של ממש עבור החיילים המשוחררים. בעזרתם נוכל להמשיך ולתמוך באוכלוסיית החיילים המשוחררים בשנים שבהן הם זקוקים לסיוע משמעותי ביציאה לחיים האזרחיים. אנו נמשיך ונוביל את השתלבותם התעסוקתית והחברתית בחברה ובמשק הישראלי".

בשנת 2015 מימשו החיילים המשוחררים מעל ל-99% מכספי הפיקדון, בהיקף של כמיליארד ₪. כ-50% מכלל החיילים המשוחררים השתמשו בכספי הפיקדון לטובת לימודים. כ-31% משכו את כספי הפיקדון במזומן בתום התקופה. כ-11% השתמשו בכספי הפיקדון לטובת נישואין, וכ-4% מהחיילים המשוחררים השתמשו בכספי הפיקדון לטובת הקמת עסק.