עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, והאגודה לזכויות האזרח, הגישו כתב תשובה לבית המשפט המחוזי בחיפה, בו ביקשו כי זה יבטל את הסעיף בחוק האזרחות המסמיך את בית המשפט לאשר בקשות של שר הפנים לביטול אזרחות של אזרח ישראלי בגין "הפרת אמונים". בנוסף, ביקשו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לדחות את בקשתו של שר הפנים, אריה דרעי, לבטל את אזרחותו של עלאא זיוד, שהורשע בביצוע עבירות לניסיון לרצח באזור גן שמואל, ונגזרו עליו 25 שנות מאסר.

בתשובת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נטען עוד שהליכי ביטול אזרחות מתנהלים אך ורק נגד אזרחים ערבים, ומשכך מדובר באכיפה בררנית של החוק.  צילום: אילוסטרציה
בתשובת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נטען עוד שהליכי ביטול אזרחות מתנהלים אך ורק נגד אזרחים ערבים, ומשכך מדובר באכיפה בררנית של החוק. צילום: אילוסטרציה

הבקשה מסתמכת, בין היתר, על התקדים שדחה את הבקשה לבטל את אזרחותו של יגאל עמיר. אז פסק בג"ץ שההליך הפלילי הוא דרכה של החברה להביע את הסתייגותה הנחרצת מעבירות פליליות חמורות.

עו"ד סאוסן זהר מעדאלה ועו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח טענו בתשובתם כי הסעיף הנדון הוא בלתי חוקתי: "סעיף החוק מאפשר שלילת אחת הזכויות החשובות ביותר, הנחשבת אם כל הזכויות ובעלת המעמד הרם ביותר, וזאת בשל מעשים בגינם אדם נשפט, הורשע ואף מרצה עונש מאסר." בתשובת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נטען עוד שהליכי ביטול אזרחות מתנהלים אך ורק נגד אזרחים ערבים, ומשכך מדובר באכיפה בררנית של החוק. עורכי הדין זהר ופלר מנו בבקשתם מספר אירועים חמורים ביותר, שבוצעו על-ידי יהודים כלפי ערבים לאחר התיקון לחוק בשנת 2008, שבהם לא הוגשה בקשה לביטול אזרחותם של המבצעים.

"העובדה שהסמכות הזו טרם הופעלה כלפי יהודים שביצעו עבירות ביטחוניות דומות ואפילו חמורות יותר", טענו עורכי הדין, "מעידה על שימוש בשיקולים זרים, על שרירות ואפליה." עוד נטען, כי "שר שבוחר לנהל הליכים שכאלה רק נגד אזרחים ערבים, כי יש בכך לשרת את האינטרסים הפוליטיים הצרים שלו, גורר את בית המשפט למאבקו המפלה באזרחים הערבים, ומכתים על ידי כך את בית המשפט".

לאור הדברים האלה, ביקשו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח מבית המשפט לבטל את הסעיף שמאפשר לשר הפנים להגיש בקשה לשלילת אזרחות, ולדחות את בקשתו של השר דרעי לביטול אזרחותו של עלאא זיוד.