בשל שריפות הענק בחיפה הפכו אולמות הכדורסל למחסות חירום עבור אלה שבתיהם ניזוקו. כל משחקי אגודות הכדורסל מחיפה מבוטלים מהיום יום חמישי 14/11/16 עד ליום שבת 26/11/16. ביום ראשון הנושא ייבחן שוב ויוחלט על המשך ההתנהלות.

כלים

עקב שריפות הענק המשתוללות בחיפה נסגרו כל אולמות הכדורסל בחיפה ל- 96 שעות ומשמשים כמרכזי קליטה, עבור כל מי שביתו ניזוק או נותתר ללא קורת גג.

לאור זאת, עפ"י הנחיית מנכ"ל האיגוד ורכז הליגות כל משחקי הבית והחוץ של אגודות הכדורסל מחיפה מבוטלים מהיום (יום חמישי 24/11/16) עד ליום שבת 26/11/16 (כולל).

ביום ראשון הנושא ייבחן שוב בהתאם למצב השורר באותו הרגע מבינת נושא זה.