הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור במינהל התכנון, בראשות סגן הממונה על התקציבים מר ערן ניצן, החליטה בישיבתה בשבוע שעבר לאשר את תכנית רשות מקרקעי ישראל לבניית תוספת של 1,580 יח"ד בעפולה

שכונה חדשה בעפולה עילית. הדמיות באדיבות עיריית עפולה
שכונה חדשה בעפולה עילית. הדמיות באדיבות עיריית עפולה

התוכנית כלולה בהסכם הגג עם שנחתם בין עיריית עפולה, האוצר רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון. התכנית מגדילה את היצע יחידות הדיור בצפון הארץ בקרקע מדינה ומספקת פתרון דיור לצורך חיזוק והגדלת העיר עפולה.

התוכנית מציעה הרחבה של עפולה עילית, בסמיכות לבינוי הקיים וכוללת חיבור לכביש 65 החדש שצפוי להוריד את עומסי התחבורה בצמתי התנועה בעפולה עלית.

בתחום התוכנית מוצע תמהיל בינוי מגוון- בנייה רוויה לצד צמודי קרקע. עוד כוללת התוכנית שטחים פתוחים בהיקף של כ-175 דונם, מתוכם 120 דונם לצורך חיץ וקיר אקוסטי מכביש 65, שטחי מסחר מקומי בהיקף של כ-1,700 מ"ר ומבני ציבור אשר יתנו מענה לשכונה החדשה ולצרכים כלל עירוניים. כמו כן כוללת התוכנית הוראות המסדירות את ניקוז נחל טבת.

תכנית זו כאמור היא חלק מהסכם הגג בעפולה שיכפיל את אוכלוסיית העיר מ 50,000 ל כ 100,000 תושבים. במסגרת הסכם זה גובשה תכנית חומש שקבעה כי בעיר ישווקו כ-2000 יח"ד בשנה ובסך הכל כ-10,500 יח"ד.

הסכם הגג יביא להקמתן של 7 שכונות חדשות בחלקי העיר השונים בתהליך מואץ ותכנית זו היא אחת מהן.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS