מונתה ועדת איתור לבחירת מועמד/ת למשרת מנכ"ל/ית רשות הטבע והגנים

כלים

המשרד להגנת הסביבה הקים ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד מנהל/ת כללי/ת לרשות הטבע והגנים.

החברים בוועדה:

יו"ר - ישראל דנציגר, מנכ"ל משרד להגנת הסביבה

חברה - מיכל עבאדי, החשבת הכללית

חברה - מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך

חבר - יוסי כהן, מ"מ הממונה על השכר

חבר - חנוך ברקת, איש עסקים ויזם חברתי

ועדת האיתור תפעל בהתאם לתנאים ולעקרונות למילוי משרות באמצעות ועדה לאיתור מועמדים.

רשות הטבע והגנים הוקמה לשם מימוש המטרות של החוקים שמכוננים אותה: חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה; וחוק הגנת חיית הבר. הרשות היא גוף ציבורי המחזיק בנאמנות, בשם הציבור, חלק מנכסי הכלל ובהם שמורות טבע וגנים לאומיים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS