ח"כ חיים ילין (יש עתיד) בתגובה להחלטה להגדיל את מרחב הדיג בעזה: "נתניהו מעניק צ'ופר פעם נוספת לארגון הטרור הרצחני חמאס."

ח"כ חיים ילין על ההחלטה להגדיל את מרחב הדיג בעזה: "נתניהו מעניק צ'ופר פעם נוספת לארגון הטרור הרצחני חמאס"
ח"כ חיים ילין על ההחלטה להגדיל את מרחב הדיג בעזה: "נתניהו מעניק צ'ופר פעם נוספת לארגון הטרור הרצחני חמאס"

"בזמן שהם ממשיכים להתעצם, לחפור מנהרות ולהתאמן לקראת הסבב הבא, ממשלת ישראל מגדילה את מרחב הדייג ומאפשרת להתקרב לגדר הגבול." הוסיף ילין.

"על ישראל לאפשר את שיקומה ופיתוחה של עזה, אך ורק בתנאי שחמאס יפורק מנשקו ושיתקיים פיקוח בינלאומי קפדני. לישראל אסור לשתף פעולה עם שלטון אשר איננו מכיר בקיומה של מדינת ישראל, פועל ומסית נגדה." אמר ילין.

אדוני ראש הממשלה, חייבים להתנתק מעזה באופן מלא ולאפשר בניית נמל ימי. שיטת הסלמי לא מובילה לשקט ותקווה, אלא רק מקרבת את הסבב הבא.". הוסיף ילין.