סגן השר לשיתוף פעולה אזורי איוב קרא (הליכוד) חנך השבוע את טרקלין העסקים הישראלי-פלסטיני במעבר שער אפרים

סגן השר לשיתוף פעולה אזורי איוב קרא (הליכוד) חנך השבוע את טרקלין העסקים הישראלי-פלסטיני במעבר שער אפרים
סגן השר לשיתוף פעולה אזורי איוב קרא (הליכוד) חנך השבוע את טרקלין העסקים הישראלי-פלסטיני במעבר שער אפרים
ח"כ קרא הדגיש במהלך פגישה עם נציגי המשלחות הדיפלומטיות הזרות בישראל שביקרו במקום את רצון הממשלה בטיפוח היחסים הכלכליים עם הצד הפלסטיני כבסיס לקידום היחסים בין שני העמים.

הוא קרא לדיפלומטים הזרים להשתמש במקום כדי לקיים את פעילותם המשותפת עם הפלסטינים בחינם, והוסיף כי המשרד לשיתוף פעולה אזורי יקים עוד שני טרקלינים כאלה לפחות שישמשו את אנשי העסקים משני הצדדים ובכך יחסוך מהם את הצורך בהנפקת היתרי כניסה ואישורים רבים שדורשים זמן ומשאבים.

יש לציין שכיום היקף הסחר בין שני הצדדים נאמד בכעשרים מיליארד ש"ח בשנה.