"שר החינוך, הכר לתלמידים את המציאות הקשה בירושלים המזרחית". בעקבות הכרזתו של שר החינוך נפתלי בנט כי בשנה הבאה תקדיש מערכת החינוך את שנת הלימודים לירושלים, מבקשת האגודה לזכויות האזרח מהשר כי לצד הלימוד המשמעותי של ההיסטוריה המרתקת והחשובה של ירושלים, יחשוף משרד החינוך את התלמידים למציאות החיים הקשה בעיר. כך הוא יכיר להם את הצדדים הלא נראים לעין בירושלים המזרחית, שחלקים ממנה נמצאים מעבר ובתוך גדר ההפרדה

שר החינוך נפתלי בנט. צילום: עדי כהן צדק
שר החינוך נפתלי בנט. צילום: עדי כהן צדק

"אחרי כמעט חמישים שנה שבה מערכת החינוך מעלה על נס את איחוד ירושלים, יש להראות לתלמידים את ההשלכות הקשות שהיה לסיפוח ירושלים המזרחית על תושביה." האגודה לזכויות האזרח מציעה לשר החינוך שלצורך גיבוש מערכי השיעור החדשים על ירושלים ייעזר משרד החינוך בדוח "עובדות ונתונים: ירושלים המזרחית 2015" שפרסמה בשנה שעברה. בהודעת האגודה נכתב: "בין היתר, התלמידים יוכלו ללמוד על העובדות שאספנו מהשטח:

הפלסטינים מהווים 37% מסך תושבי ירושלים.

75% מתושבי העיר הפלסטינים חיים מתחת לקו העוני, אחוז גבוה וחריג מאוד.

33% מהתלמידים הפלסטינים אינם מסיימים 12 שנות לימוד, בין היתר בשל מחדלי משרד החינוך והעירייה לבנות להם בתי ספר.

43% מהכיתות העירוניות-רשמיות אינן תקניות, ותלמידים רבים לומדים בבנייני מגורים שהוסבו לבתי ספר.

רק כ-12% מהתקנים של הפסיכולוגים החינוכיים בירושלים מוקצים לתלמידי מזרח העיר למרות שהם מונים כ- 40% מכלל תלמידי העיר.

39% מהבתים נבנו ללא היתר, כיוון שלא גובשו תוכניות מתאר בשכונות הפלסטיניות שמאפשרות פיתוח ובינוי.

התשתיות בשכונות הפלסטיניות לא פותחו ולא שודרגו משך עשרות בשנים. כך למשל, רק 64% ממשקי הבית מחוברים באופן מוסדר לרשת המים.

בין רבע לשליש מתושבי ירושלים המזרחית מופרדים מהעיר שלהם באמצעות חומת בטון גבוהה ומחסומים, וסובלים מהזנחה חריפה."

לדברי רונית סלע מהאגודה לזכויות האזרח: "כמי שעוסקת כל יום במציאות החיים בירושלים, ואוהבת את העיר ואנשיה, אני מקווה ששר החינוך ינצל את ההזדמנות שנקרתה בתקופת כהונתו, ויכיר לתלמידות ותלמידי ישראל את ירושלים האמתית, שהיא מרתקת ויפה וגם קשה ומסובכת. מחויבות עמוקה לירושלים מחייבת התייחסות לכל מגוון האנשים שנמצאים פה, ולמרחב ולתרבויות שמתקיימות בעיר תוך מציאות של סכסוך מתמשך. הזנחה הממושכת בכל חלקי ירושלים המזרחית היא חלק מהמציאות, וצריך גם אותה להביא אל תוך הכיתות".