כלים

הממשלה דנה היום בתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. מדובר בתוכנית בין משרדית, אשר החלה לפעול בשנת 2008, במסגרתה נעשה לראשונה בישראל מיפוי של ילדים ונוער בסיכון ב 72 יישובים ממעמד סוציו - אקונומי נמוך.

P571121כתוצאה מהמיפוי התגלו מעל מ 150 אלף ילדים ונוער בסיכון. מתוכם 46% מהמגזר הערבי, 15% מהמגזר החרדי, 29% מקרב אוכלוסיית הישראלים הותיקים ו10% מקרב אוכלוסיית העולים. כמו כן התגלה כי 52% מהילדים והנוער שאותרו לא טופלו בשום מסגרת טיפולית קודם לכן.

התוכנית הבין-משרדית מופעלת בשיתוף פעולה בין משרדי הרווחה, הבריאות, הקליטה, החינוך, ביטחון הפנים וארגון ג'ויינט. שיתוף הפעולה הנ"ל מאפשר טיפול מקיף ומותאם אישית לכל ילד לפי צרכיו. במהלך ישיבת הממשלה הציג שר הרווחה, יצחק הרצוג, את התוכנית ושיבח את שיתוף הפעולה ההדוק בין כל המעורבים בתוכנית חשובה זו.

לדברי השר הרצוג: "לתוכנית יש תפוקות בלתי רגילות. אנו דורשים להכפיל את היקף התוכנית כך שתכסה את כל ילדי ישראל הנמצאים במצבי סיכון וסכנה".

התוכנית מושתתת על מספר עקרונות: התמקדות בגיל הרך, קבלת החלטות משותפות עם הילדים בנוגע לטיפול בהם, מתן סמכות ואחריות לרשויות המקומיות ומחויבות לתוצאות מדידות ומעקב אחריהן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במהלך הדיון: "כל מדינה נמדדת ביכולתה לסייע לחלשים שלה. ילדים הם חסרי ישע וחסרי מגן וזו חובתנו לסייע להם. זה נושא ראוי שמטופל כראוי, בשכל וברגש."