כלים

לאחר שנים של עיכובים תחל מחר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לאשר את התקנות החדשות שיבטיחו את איכות מי השתייה בישראל. עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': " אישור התקנות יבטיח כי הזכות למי שתייה באיכות ראויה לא תהיה רק בהישג ידם של מי שמסוגלים לשפר המים שהם שותים באמצעות מתקני סינון ומים מינרלים"

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תתכנס מחר (ב), על מנת לאשר את תקנות איכות מי השתייה. התקנות החדשות מוגשות בעקבות עתירה שהגישה 'אדם טבע ודין' ב-2008 במטרה לעגן את מסקנות ועדת עדין בתקנות מחייבות.

התקנות החדשות שיובאו מחר לאישור הוועדה נועדו להבטיח את ההגנה על בריאות הציבור השותה מי ברז, באמצעות קביעת תקנים מחייבים לבדיקת נוכחות מזהמים במי שתייה, בהתאם להמלצותיהם של ארגון הבריאות העולמי, האיחוד האירופאי והסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' אמר: "אישור התקנות יבטיח כי הזכות למי שתייה באיכות ראויה לא תהיה רק בהישג ידם של מי שמסוגלים לשפר המים שהם שותים באמצעות מתקני סינון ומים מינרלים, אלא לכלל הציבור כולו. מדובר במהלך חשוב לקידום צדק סביבתי וחברתי, כאשר עם אישור התקנות תבטיח מדינת ישראל מי שתייה באיכות ראויה למים המסופקים לכלל תושבי המדינה".

לצד אישור המלצות ועדת עדין, קוראת 'אדם טבע ודין' לבצע תוספות מסוימות בתקנות וביניהן לחייב מימון של איכות מי השתייה לאוכלוסיות מעוטות יכולת. לעמדת אט"ד, התקנות מאפשרות לבקש מספק המים לבדוק את איכות המים בבית במימון עצמי של בעל הנכס.

על מנת להבטיח שאפשרות זו תועמד דווקא לרשות אוכלוסיות הנזקקות לכך- האוכלוסיות אשר שותות מי ברז באופן קבוע ללא אפשרות כלכלית לרכוש מסננים, מן הראוי לקבוע בתקנות מנגנון שיבטיח קריטריונים למימון של הרשות המקומית לבדיקות עבור אוכלוסיות אלו.

כמו כן, בניגוד להמלצות ועדת עדין לבטל את חובת הפלרת המים, משרד הבריאות החליט לדחות המלצה זו ולהותיר את ההפלרה. לעמדת 'אדם טבע ודין' יש לאמץ את המלצות ועדת עדין בנושא זה ולבטל את חובת הפלרת מי השתייה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS