תקנות החינוך הממלכתי המשלב אושרו היום בכנסת. המשמעות: החל משנת הלימודים הבאה, תשע"ג, יוכלו בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים להפוך לבתי ספר משלבים

ועדת החינוך של הכנסת אשרה היום, ב', את התקנות, אשר הותקנו על ידי שר החינוך, גדעון סער, לחוק חינוך ממלכתי (תיקון מספר 10), בנושא החינוך הממלכתי המשלב. בתוך כך, החל משנת הלימודים הבאה, תשע"ג, יוכלו בתי ספר רשמיים (ממלכתי וממלכתי דתי), כיתות א'-ט', להפוך לבתי ספר משלבים ובלבד שיעמדו בתנאים הנדרשים.

מדובר למעשה בזרם לימודי חדש – שילוב של ממלכתי וממלכתי דתי, כלומר - תלמידים חילוניים ודתיים יוכלו ללמוד יחד במודל לימודי חדשני.

במשרד מציינים, כי ההחלטה בדבר שינוי הגדרת בית הספר תעשה בשיתוף ההורים, התלמידים ובית הספר עצמו. על פי התקנות החדשות יוכל מוסד חינוך ממלכתי או ממלכתי דתי להפוך למוסד חינוך "ממלכתי- משלב", אם הוא עומד בתנאים הבאים:

על המוסד להציג בבקשתו רוב של שני שליש מקרב הורי התלמידים הלומדים בבית הספר, אשר מביעים הסכמתם לשינוי מסגרת המוסד החינוכי; הסכמה של רוב הצוות הפדגוגי בבית הספר; להציג אקלים ואורח חיים בית- ספרי התואם את ערכי החינוך המשלב ואת מטרות החינוך הממלכתי הקבועות בחוק חינוך ממלכתי; להציג תכנית לימודים משלימה המתאימה להנחיות המשרד בהקשר של החינוך המשלב (תוך שימת דגש על עיסוק בזהות יהודית, חינוך לערכי הסובלנות במורשת ישראל, קיום חיים משותפים בין כל חלקי העם בישראל ובתפוצות); גילוי סובלנות מרבית לאורח חיים דתי ושאינו – דתי, וכן גילוי סבלנות וסובלנות לסממני לבוש והתנהגות שונים של חלקי אוכלוסייה דתיים ושאינם דתיים; הימצאותו של רכז יהדות בבית הספר (מבין רכזי המקצוע שבבית הספר); נכונות של הסגל לעבור השתלמויות בנושא.

לקראת שנת הלימודים הבאה יפעיל המשרד "הוראת מעבר", לפיה יוכלו המוסדות החינוכיים המעוניינים בשינוי להגיש בקשתם למשרד החינוך עד ליום ה- 1.4.2012 . המשרד מתחייב להשיב בתוך 45 ימים. תלמידים, אשר לומדים במוסד החינוכי המעוניין בשינוי, ולא היו חלק מהתומכים במהלך יוכלו לקבל שיבוצים חלופיים.

החל משנת הלימודים תשע"ד יגישו בתי הספר את בקשתם לשינוי הגדרת בית הספר בראשיתה של שנת הלימודים, כאשר בדיקתה על ידי המשרד תעשה במהלך אותה שנת לימודים. בתי הספר הללו יקבלו את החלטת המשרד לאחר פרק זמן, והורי התלמידים יקבלו עדכון באשר להחלטת המשרד בתקופת הרישום למוסדות החינוך על ידי הרשות המקומית.