תל אפק

(בעלי חיים)
יצירותיו של האמן וולטר פרגסון

רשות הטבע והגנים תקיים תערוכה מציוריו של וולטר פרגסון – מהאמנים הבולטים בעולם בתחום ציור בעלי החיים. התערוכה תציג מציוריו ואיוריו של וולטר פרגסון לאורך השנים ותיפתח ב- 18 במרץ 2017 בגן לאומי ירקון-תל אפק כחלק מאירועי שבוע שמירת הטבע שרשות הטבע והגנים תציין בישראל, כחלק מאירועי שבוע שמירת טבע, שיצוין במהלך חודש מרץ, תקיים רשות הטבע והגנים תערוכה ממבחר יצירותיו של האמן וולטר פרגסון, להוקרת האיש שהיה מהאמנים הבולטים בעולם בתחום ציור בעלי חיים.

(טיולים למשפחה)

קיבוץ אייל שבשרון נוסד בשנת 1947 על ידי עולים ממזרח אירופה וניצולי שואה מתנועת הנוער "דרור". מקור השם 'אייל' הינו סמלי ופירושו כוח, עוז. במלחמת העצמאות נחרב הקיבוץ ולאחר שנה ייסדו חבריו את המשק במקומו הנוכחי. לאחרהתפרקות הגרעין הראשון הגיע הגרעין של מחנות העולים אליו הצטרפו גרעינים נוספים.הקיבוץ משתייך ל'תנועה הקיבוצית' ומשנת 2001 מתנהל הקיבוץ באורחות חיים של 'הקיבוץ המתחדש'. ענפי המשק העיקריים הם מפעל אלקטרוניקה, מפעל אופטיקה, פרויקט פנאי ונופש, רפתומטעים