Tira_a_kasem_Nasser_small_cred_rabaB_NASSERמאות מתלמידי בתי הספר הרב תחומיים, יהודים וערבים, משתתפים היום בתחרות ארצית וירטואלית וממשית לידיעת הארץ. התחרות נערכת באמצעות פענוח חידות וירטואליות ברשת חברתית ייחודית בדומה לרשת הפייסבוק, ואיסוף רמזים "חיים" במוקדי תיירות שונים באזור לטרון. בין המשימות: מפגש עם נזירים מתבודדים, שירת אללה ואכבר, מפגש עם מחלק אוכל לנזקקים ועוד.

מאות מתלמידי כיתות י', יהודים וערבים, מבתי הספר של קבוצת עמל הפזורים בכל רחבי הארץ משתתפים היום בתחרות ארצית בנושאי ידיעת הארץ. התחרות נערכת סימולטאנית באמצעות פענוח חידות וירטואליות ברשת חברתית דוגמת הפייסבוק וטיולים ממשיים במוקדים תיירותיים שונים באזור לטרון עם רכב ומורה מלווה לכל נבחרת. בין המשימות: מפגש עם נזירים מתבודדים, שירת אללה ואכבר, מפגש עם מחלק אוכל לנזקקים ועוד.

התחרות מתקיימת במסגרת תכנית הלימודים "שביל ישראל" שפותחה במינהל לפדגוגיה ברשת עמל, ונועדה לקרב את התלמידים לנושאי התמצאות וידיעת הארץ בצורה חווייתית מעשירה. במסגרת התחרות, כל בית ספר מיוצג על ידי נבחרת תלמידים. הנבחרת מורכבת מקבוצת מטה, המפענחת את החידות באמצעות מידע ורמזים שמקבלים חבריה באתר האינטרנט של התחרות, הדומה לרשת החברתית פייסבוק, וכן קבוצת שטח, המסייעת בפתרון החידות בהתבסס על המידע המתקבל על גבי הרשת החברתית. קבוצת המשימה מכוונת באופן "חי" בשטח על ידי קבוצת המטה, כאשר כולם ביחד מנסים לפענח את החידות. אירוע זה מהווה את השלב המרכזי בתחרות, אשר החלה בפתרון חידות ברשת החברתית על ידי נבחרות מכל רחבי הארץ. בשלב הנוכחי משתתפות 25 נבחרות מבתי ספר בכל רחבי הארץ, שעלו לגמר.

ד"ר רונית אשכנזי, יוזמת הרעיון ומנהלת המינהל לפדגוגיה ברשת עמל: " אני מאד שמחה שהצלחנו להוציא את בתי הספר מה"קופסא" באינטרנט. אנו בעמל מאמינים בלמידה תוך כדי משחק ושימוש אינטנסיבי במדיה הרלבנטית לחיי התלמידים. באינטרנט הילדים לומדים בקצב של המאה ה- 21, תוך פריצת הגבולות התרבותיים, הגיאוגרפיים ומגרות המקצועות המקובלים".

גילי אלון, מנהלת אתר האינטרנט עמלנט: "זוהי הפעם הראשונה בה מתנהלת תחרות לימודית של כל שכבת יו"ד ברשת עמל על גבי פלטפורמה של רשת חברתית. ברשת החברתית שהקמנו, פתחה לעצמה כל נבחרת עמוד אישי ממש כמו בפייסבוק".