לבקשת מועצת הצמחים ומשרד החקלאות, אישר שר הביטחון אהוד ברק, הורדת גיל הכניסה לעבודה בישראל מ-30 שנה ל-26 שנים. הפחתת רף הגילאים הינה צעד נוסף בהקלות אשר אושרו ע"י המשרדים הרלוונטיים. הצעד הראשון היה הגדלת מכסות העובדים מיו"ש, ובמועצה מאיצים בחקלאים להמשיך לפנות ולהגיש בקשותיהם

כלים

מועצת הצמחים, אחראית החל מינואר 2011 להנפיק המלצות להיתרים לעובדים פלשתינאים לחקלאות בישראל.

במסגרת זו נקבע כי המועצה תרכז את בקשות החקלאים, תבדוק ותעביר הבקשות לטיפול מדורי התשלומים הרלוונטיים באזורים השונים וגם תעביר ריכוז מידע שוטף למשרד הפנים ומשרד החקלאות, ואילו האישורים יונפקו על ידי מדורי התשלומים האזוריים ישירות לחקלאים.

"זהו שינוי מהותי שיש לברך עליו. שינוי זה יאפשר לקלוט עובדים רבים יותר הדרושים לנו לקראת עונת הייצוא שהחלה זה עתה בירקות, פירות, הדרים ופרחים." אומר צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים, ומוסיף: "שיתוף הפעולה המבורך בין מועצת הצמחים לבין רשות ההגירה, האחראית על ההיתרים, וגורמי הביטחון, האחראים על הביצוע, מביא לכך שבקשות החקלאים מטופלות ביעילות, ואם אין מגבלות ביטחון, העובדים זמינים תוך זמן קצר."