שריפות ענק

(מתגייסים למען הסביבה)
מתנדבי 3M תורמים 'נשמיות' ללוחמי האש. צילום: אגף מדיה "איחוד הצלה"

מצילים חיים עם פחות סיכונים - גם במגזר העסקי מתגייסים למען הלוחמים באש ולנפגעי השריפות - חברת 3M תרמה 300 'נשמיות' המגינות על מערכת הנשימה.

(בארץ)

בשל שריפות הענק בחיפה הפכו אולמות הכדורסל למחסות חירום עבור אלה שבתיהם ניזוקו. כל משחקי אגודות הכדורסל מחיפה מבוטלים מהיום יום חמישי 14/11/16 עד ליום שבת 26/11/16. ביום ראשון הנושא ייבחן שוב ויוחלט על המשך ההתנהלות.