מינהל מקרקעי ישראל מתכנן הקמת שכונה חדשה לזוגות צעירים בסמוך לשכונת אלרואי בטבעון. ראש המועצה והנהלתה, נאבקים על כך שהשכונה תבנה בהתאם לצביונה של קרית טבעון

לפני כשבוע התכנסה מליאת הועדה לתכנון ובנייה של המועצה בטבעון, בנוכחות רוב חברי מליאת המועצה. בישיבה הוצגה השכונה החדשה האמורה לקום בצמוד לאלרואי - "שערי טבעון" (שם זמני). על פי המתווה התכנוני הקיים כעת, מתוכננות להבנות 570 יחידות דיור על שטח של 250 דונם.

בישיבה הציגה האדריכלית מטעם מינהל מקרקעי ישראל, את השכונה המתוכננת שבה יהיו אזור מסחרי, בית ספר, גני ילדים ופארק, והתייחסה לטיפוסי הבינוי השונים של יחידות הדיור שאמורות להיבנות בשכונה.

נציגת המינהל הבהירה שעל פי תמ"א 35 (תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון ובנייה), בישוב אשר מוגדר כישוב עירוני כפרי, כמו קרית טבעון, לא ניתן לבנות פחות מצפיפות של 5 יח"ד לדונם .

ראש המועצה, מהנדס המועצה אדר' מריוס ראפ וחברי הנהלת המועצה שלנגד עיניהם עומד עיקרון שמירת צביונה של קרית טבעון, לצד הרצון לבנות בנייה שתיתן פתרונות לזוגות צעירים בקרית טבעון, העירו הערות ודרשו להכניס מספר שינויים חשובים בתוכנית. בין היתר הועלו הערות הבאות, ע"י ההנהלה :

1. להתנגד לטיפוסי בנייה של 11 יח"ד במבנה, ולהקפיד שלא יהיו מבנים העולים על 6 יחידות במבנה.

2.לייצר שבילי גישה הולמים בין הבתים של מנת שילדים ומבוגרים יוכלו ללכת ולנסוע באופניים בחופשיות ובבטיחות .

3.למנוע ,בתקנון, אפשרות תוספת יחידות דיור בעתיד.

חבר ההנהלה עו"ד שלמה מושיץ, הוסיף כי למנהיגי הישוב ומקבלי ההחלטות ישנה חובה לפעול ללא לאות למציאת פתרונות לטווח ארוך בכל הקשור למצאי קרקעות לבניה הן לזוגות צעירים תושבי הקריה, והן ליצירת הגירה חיובית של תושבים מחוץ לקריה, לצורך הצערת היישוב. עו"ד מושיץ ציין גם, כי אי אפשר להתעלם מהסכנה לסגירת מוסדות חינוך בהעדר די ילדים. כמו כן דרש כי יתוכנן גשר להולכי רגל בין שכונת אלרואי והשכונה החדשה, שיאפשר מעבר בטוח והידוק הקשר ביניהן.

חברי ההנהלה הדגישו כי חשוב לשמור על אופייה הייחודי של הקריה כישוב ירוק, וכי הבניה תתבצע בהתאם למקובל בשכונות אחרות בקריה.

כמו כן הדגישו את הצורך ביצירת רצף ישובי בין השכונה החדשה לשאר הקריה, על מנת שהשכונה אכן תהווה חלק אורגני מהקריה. חברי ההנהלה בקשו גם כי השכונה תתוכנן על בסיס עקרונות ירוקים, בניה ירוקה, אנרגיה חלופית והשארת שטחים כראות ירוקות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS