לפני שבוע נערך אירוע סיכום התחרות "רשויות בתחום אחזקת מקלטים ציבוריים בישראל יפה" בו הכריזו המועצה לישראל יפה ופיקוד העורף על דרגות הזכייה השונות אשר הוענקו ל-80 רשויות מקומיות שבחרו לקחת חלק בתחרות. בחינה מדוקדקת של ממצאי התחרות מעלה כי ברוב המכריע של כלל המקלטים הציבוריים, אשר נבחנו בתחרות זו ברשויות המקומיות השונות, אין מענה לנגישות של נכים ו/או לעגלות עם פעוטות

כלים

עוד עולה מממצאי התחרות שבמגזר הערבי אין כמעט מענה של מקלטים ציבוריים לשעת חירום, לציבור הרחב. המקלטים הציבוריים היחידים שקיימים במגזר זה ממוקמים במוסדות חינוך בלבד- משמע מספקים מענה מיידי אך ורק ללומדים במוסדות אלה.

כמו כן, מציינים במועצה לישראל יפה, כי ערים חדשות, המוקמות כיום או שהוקמו בשנים האחרונות, אינן בונות כלל מקלטים ציבוריים בשטחן, ובכך אינן מספקות מענה לשעת חירום לעוברי אורח בעיר.

מהמועצה לישראל יפה נמסר, כי ע"פ הנתונים הקיימים, קיים פער מיקלוט משמעותי ואבסולוטי לחלק מהאוכלוסיה, וזאת בנוסף לעובדה שכרבע מהמקלטים הציבוריים, שנבדקו ברחבי הארץ, נמצאו מתוחזקים ברמה לא נאותה.

לדברי ויצמן משיח, סמנכ"ל תפעול של המועצה לישראל יפה: "אין ספק, שמדובר בתחרות בעלת רגישות וערך לאומי - ביטחוני ממדרגה ראשונה, אשר לה השפעה ישירה ומיידית על מצב הביטחון האישי בשעת חרום של התושב. חשוב להתייחס בכובד ראש לתוצאות התחרות ולהשלכותיהן על בטחון הציבור הישראלי, תמונת המצב מחייבת לפעול למציאת פתרונות ישימים ויצירתיים כדי להתגבר על מגבלות תקציב וקשיים שונים ובקבועי זמן קצרים יחסית. ההשתתפות בתחרות זו היא וולונטרית מצד הרשויות, ולצערי הרב, רק 80 רשויות בחרו להשתתף בה ולאפשר בחינה של המקלטים הציבוריים המצויים בשטחן. עובדת היעדרותן של חלק מהרשויות, מעלה שאלות נוגות ומדאיגות באשר לסיבות אי השתתפותן בתחרות זאת".

עוד עולה מתוצאות התחרות כי: מתוך כלל המקלטים הציבוריים אשר נבחנו בערים, שהשתתפו בתחרות, נמצאו כ-50% במצב תקין לחלוטין.- קיבלו 5 כוכבי יופי. מתוך המקלטים הציבוריים שנבחנו במועצות המקומיות נמצאו כ-20% במצב תקין לחלוטין.- קיבלו 5 כוכבי יופי.

מתוך המקלטים הציבוריים שנבחנו במועצות האזוריות נמצאו כ-50% במצב תקין לחלוטין.- קיבלו 5 כוכבי יופי.מתוך המקלטים הציבוריים שנבחנו בישובים במועצות אזוריות (קיבוצים ומושבים) נמצאו כ-34% במצב תקין לחלוטין.- קיבלו 5 כוכבי יופי. קרוב לכרבע מכלל המקלטים הציבוריים שנבחנו ברחבי הארץ, נמצאו ברמה לא טובה.