מיכאל דור, מנכ"ל המוסד החינוכי כפר סיטרין בחוף הכרמל, וחיים לווין, המנהל החינוכי במוסד ואחראי פרויקט אור אבנר – נעל"ה, חשודים בהפקת תלושי שכר פיקטיביים בהיקף של מאות אלפי ₪ בכוונה להתחמק מתשלום מס. בית משפט השלום בחיפה, כב' השופט זאיד פלאח, הורה היום של שחרורם בערובה

כמצוין בבקשה שהוגשה ע"י משרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון, רשות המסים בישראל, בשנים 2008 – 2011 נרשמו בספרי החשבונות של המוסד החינוכי הוצאות שכר בסכום של כ- 800,000 ₪ הנסמכים על תלושי שכר פיקטיביים, שהונפקו עפ"י הוראתו של לוין, בידיעתו ובאישורו של דור.

לפי הבקשה, החשודים איתרו שמות של עובדים שעבדו בעבר במוסד החינוכי והנפיקו עבורם תלושי שכר פיקטיביים במזיד ובכוונה להתחמק ממס ולעזור לאחרים להתחמק ממס.

חיים לווין, לפי הבקשה לשחרור בערובה, השמיט הכנסה של כ- 250,000 ₪, בכך שפיצל את הכנסתו בין שלושה עובדים פיקטיביים, שלא חויבו בתשלום מס על השכר הכוזב שנרשם על שמם.

עוד נכתב בבקשה כי החשודים שילמו באופן דומה משכורות לעובדים נוספים במוסד ובכך עזרו להם להתחמק מתשלום מס על השכר שקיבלו.

בית המשפט נעתר לבקשת היחידה החוקרת והורה על שחרור החשודים בתנאים מגבילים: ערבות עצמית בסך 200,000 ₪ לכל אחד מהחשודים, ערבות צד ג' בסך 200,000 ₪ לכל אחד מהחשודים, עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום ועוד.