מפקחי מינהל מקרקעי ישראל פינו השבוע שטח בבעלות המדינה, אותו הכשירה המועצה הדתית יהוד ללא אישור המינהל, במטרה להרחיב את בית העלמין בעיר – לאגף הפיקוח במינהל התגלה לאחרונה כי המועצה הדתית יהוד פלשה אל אדמות מדינה הצמודות לבית העלמין של יהוד, והכשירה בהם כ- 100 מקומות המיועדים לקבורה (שטרם שימשו לקבורה). המועצה הדתית סירבה לפנות את הפלישה למרות צו סילוק שנמסר לראש המועצה לפני כחודשיים. הסגת גבול על מקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל. במינהל מתכננים לתבוע את המועצה הדתית להשבת הוצאות הפינוי ועבור השימוש בקרקע

הפרשה החלה לפני כשלושה חודשים, כאשר מפקחי מינהל מקרקעי ישראל גילו את הפלישה לאדמות המדינה במסגרת פעילויות לאיתור עבירות קרקע. בראשית דצמבר 2012 נמסר לראש המועצה הדתית יהוד, מר ג'קי וג'ימה, צו סילוק המורה למועצה הדתית לפנות את השטח ולהחזירו למינהל – אך המועצה לא נענתה לצו.

השבוע מימשו מפקחי המינהל את צו הסילוק בליווי כוחות משטרה. המפקחים הרסו את יציקות הבסיס וגידרו את השטח במטרה למנוע פלישה חוזרת, כשהם מחזירים בכך את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי.

במינהל מקרקעי ישראל מתכננים כעת לפתוח בהליך משפטי, נגד המועצה הדתית יהוד, בו תיתבע המועצה להחזר הוצאות הפינוי שנגרמו למינהל בעקבות הסגת הגבול, הכוללות את הוצאות הפעלת הציוד ההנדסי, עלויות כוח האדם ועוד. בנוסף יתבע המינהל את החזר דמי השימוש העונתיים של השימוש הקרקע.

"פרשת בית הקברות ביהוד היא פרק עגום ביחסי הרשויות בישראל." אומר ישראל סקופ, ראש החטיבה לשמירת הקרקע במינהל מקרקעי ישראל. "העובדה היא שראש המועצה הדתית קיבל לידיו צו סילוק ובוחר להתעלם ממנו. לולא האיתור המהיר של הפלישה מצד מפקחי המינהל יכולנו היום להגיע למצב בו חס וחלילה הקברים כבר היו בשימוש ואז כל הפרשייה הזאת היתה מסובכת וכואבת הרבה יותר".