ממלא מקום יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ח"כ שנלר "יש להעמיד את מערך הבחינות של הרבנות הראשית תחת ביקורת הציבור ובקורת מבקר המדינה". בעקבות הצעה לסדר שהגישו חברי הכנסת אורי אורבך ויעקב כץ לגבי התנהלות לא מסודרת של מערך הבחינות לרבנים ודיינים של הרבנות הראשית, דנה היום הועדה לביקורת המדינה, בראשות ח"כ שנלר בעניין

הועדה החליטה לחייב את הרבנות הראשית להכין תקינה (רגולציה) למערך הבחינות, על התקינה לכלול בין השאר הנחיות מפורטות לגבי מועדי בחינות קבועים, רמת הבחינות, הבוחנים, מועדים קבועים להגשת תוצאות הבחינות ומנגנון הגשת ערעורים על תוצאותיהם .

הוועדה ביקשה ממבקר המדינה לוודא ישום ביצוע התקינה בעתיד. בסיום ישיבת הועדה סיכם יו"ר הוועדה, ח"כ שנלר, ואמר "הבחינות ודרך ביצועם הם חלק מחלון הראווה של הסמכות הדתית הגבוהה ביותר במדינת ישראל, שהיא הרבנות הראשית ".