למרות תנאי מזג האוויר הקשים, עשרות מפגינים הגיעו הערב לאירוע שירת נשים פומבי שיזמה תנועת "ישראל חופשית" מול מסעדת 'היימישע עסין' בירושלים, שבד"צ אגודת ישראל אסר עליה להעסיק מלצריות ביום חמישי בלילה. המפגינים והמפגינות עמדו יחד ושרו שירה בציבור, גברים ונשים כאחד, בניסיון להבריח את העסקנים החרדים שדרשו למנוע את העסקת המלצריות ששירתו אותם נאמנה מדי חמישי בערב

דרישה חריגה של בד"צ אגודת ישראל ממסעדת 'היימישע עסין' הפועלת בלב שכונת רחביה החילונית בירושלים מעוררת מחדש את המאבק הציבורי בנושא הדרת נשים.

בעקבות לחץ של עסקנים חרדים הנוהגים להתארח במקום ביום חמישי בערב, התנה הבד"צ את הכשרות של המקום, הנמצא בבעלות חרדית, באי העסקת מלצריות בחמישי בערב, למרות שרוב המלצריות במסעדה חרדיות בעצמן. 

אמש פנתה עו"ד אורלי ארז-לחובסקי, בשם המרכז הרפורמי לדת ומדינה ובשם תנועת ישראל חופשית, במכתב לראשי בד"צ אגודת ישראל. במכתב הודיעה עו"ד ארז-לחובסקי לראשי הבד"צ כי הנחייתם לבעלי המסעדה להימנע מהעסקת מלצריות בחמישי בערב כתנאי לקבלת תעודת הכשרות היא "פעולה בלתי חוקית, המהווה שידול לעבירה פלילית. הקצאת משמרות מסוימות לגברים בלבד מהווה הפליה של נשים בתנאי העבודה, ולפיכך הינה אסורה על פי חוק. הפרת הוראות החוק מהווה עילה לתביעה אזרחית וכן עבירה פלילית. "

"דרישתכם להימנע מלהעסיק מלצריות כתנאי למתן ההכשר מהווה שידול לבצע עבירה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. מעשים אלה עולים כדי עבירה פלילית. ודאי וודאי שחל עליכם איסור להתנות את מתן תעודת ההכשר בתנאי בלתי חוקי כאמור." הודיעו המרכז הרפורמי לדת ומדינה ותנועת ישראל חופשית לראשי הבד"צ.

בשיחה שקיימו אמש ראשי תנועת ישראל חופשית עם בעלי המסעדה, התחייב בעלי המסעדה בפני ראשי התנועה להימנע מפיטורי מלצריות בעקבות התכתיב.

"בעלי המסעדה מצא את עצמו בין הפטיש לסדן כאשר הבד"צ מתנה את קבלת תעודת הכשרות שלו באי העסקת מלצריות בחמישי בערב. אם יינתן לבד"צ הכוח להכתיב לבעלי עסקים מי להעסיק ומי לא, נשים לא יוכלו לעבוד בשום מקום בישראל" אומר מיקי גיצין, מנכ"ל ישראל חופשית "אי אפשר להבין איזו סמכות רוחנית יש לבד"צ הזה בענייני כשרות, אם בתוכו יושבים חזירים חסרי מצפון שמנסים לפגוע בפרנסתן של נשים חרדיות שמפרנסות משפחות. הדרת נשים היא קו אדום שלא נאפשר לחצותו"