תרגיל מל"ח ומוכנות מטעם פיקוד העורף התקיים בשדות נגב, במסגרת תרגול רשויות מקומיות בעוטף עזה. התרגיל נועד לבדוק את רמת המוכנות במועצה וביישוביה במעבר משגרה לחירום, תוך התמודדות עם ירי הפתעתי ואירועים משבריים המתנהלים במקביל

יום התרגיל היה גדוש בעשרות אירועים לכאורה, אשר התרחשו במקביל בכמה יישובים ומוסדות במועצה: נפילות קסאמים, פגיעות בבתים ופגיעות במוסדות המועצה - בהם גם המרכז לקשיש. התרגיל דימה נפגעים ואף הרוגים באירועים.

ראש המועצה, מאיר יפרח, מסכם את יום התרגיל: "במהלך כל היום פעלנו ותרגלנו את האירועים, תוך שיתוף פעולה מלא בין עובדי המועצה. בסיכום הראשוני, שנערך בתום התרגיל, זכינו לשבחים רבים מהממונים על החירום מטעם משרדים ממשלתיים במחוז דרום, ביניהם יו"ר מל"ח לכיש, משרד התמ"ת, משרד החינוך, משרד הבריאות, קצינים בכירים בפיקוד העורף ועוד. התמונה שעולה היא כי המועצה ערוכה ומוכנה למצבי חירום. תודתי נתונה לכל המשתתפים בתרגיל. אנו נמשיך לתרגל ולהפיק לקחים מן האירועים, כדי שנהיה ערוכים למצבי חרום עד כמה שאפשר."