Al_Arakפעילי שלום וזכויות אדם ישראלים יקיימו ביום שבת הקרוב, בשעה 10:30 ביקור הזדהות בכפר אל עראקיב שנהרס עד היסוד בידי משטרת ישראל. הפעילים ישתתפו בעבודות שיקום ויערכו סיורים בכפר וסביבתו. הביקור יסתיים בכנס סולידריות גדול בהשתתפות תושבי הכפר ואורחיהם

תושבי הכפר אלעראקיב סולקו מבתיהם ומאדמתם בראשית שנות ה-50. בסוף שנות ה-90 חזרו חלק מן המשפחות להתגורר בכפרם. רוב המשפחות מתפרנסות מגידול צאן ומעבודה מחוץ ליישוב. ניסיונותיהם לעבד את האדמה ולזרוע דגן נתקלו בהשמדת היבולים מצד הרשויות.

למרות שתביעות הבעלות על הקרקע טרם הוכרעו, במסגרת המאמץ לייהוד האזור ולפינוי הבדואים החכירה המדינה חלק ניכר מאדמות הכפר לקק"ל כדי ליערו. בשנה האחרונה ביצעה הקק"ל עבודות חסרות תקדים בהיקפן באזור ונטעה עשרות אלפי עצים.

ביום שלישי בבוקר פשטו על הכפר 1500 שוטרים ואנשי יס"מ רבים, מצוידים בנשק חם וציוד לפיזור הפגנות, סילקו בכוח את התושבים מבתיהם והרסו את הכפר עד היסוד. מטע זיתים בן מאות עצים נעקר גם הוא. הכפר זוכה לתמיכה גדולה של כל הקהילה הבדואית והערבית בישראל ותנועות השמאל.