ח"כ כרמל שאמה פנה היום, יום ד' 2.6.2010 בבקשה דחופה לשופטת אילה פרוקצ'יה, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנס את הוועדה בהקדם כדי להחליט כבר עתה למנוע את זכות התמודדותה של ח"כ חנין זועבי ומהמפלגה שהיא מייצגת, כמתחייב מהחוק עפ"י תיקון לחוק יסוד הכנסת - מניעת השתתפות בבחירות. בחוק נקבע כי "לעניין סעיף זה, יראו מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין ב-7 השנים שקדמו למועד הגשת רשימת המועמדים, כמי שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכח אחרת

ח"כ שאמה:" תמי כתה והשתתפותה של זועבי במשט מהווים באופן ברור " תמי כה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל" עפ"י נוסח החוק, הגב' זועבי בחסות היותה שייכת לבית הנבחרים במדינת ישראל פועלת כנגד המדינה וחיילי צה"ל , עלינו לפעול לשלול לאלתר את כל זכויותיה כחברת כנסת ובכלל זה את חסינותה וכן לקבל החלטה כבר כעת בדבר שלילת זכותה להתמודד לכנסת. זועבי מוזמנת להתמודד בבית הנבחרים אותו היא מייצגת ולא במדינת ישראל".

עוד ציין ח"כ שאמה כי הגיע הרגע שנתחיל להתמודד עם הגייס החמישי הפועל בקרבנו, זה הזוי שאזרחי ישראל משלמים משכורת, עוזרים וטלפונים למשתתפי פעולה בפעולות טרוריסטיות.

במקביל, פנה היום ח"כ שאמה לועדת האתיקה של הכנסת לכנס את הוועדה ולבדוק את מקור מימון נסיעתה של ח"כ זועבי והאם ביקשה את אישור ועדת האתיקה כנדרש. בנוסף ביקש חכ שאמה לנקוט סנקציה משמעותית כנגד זועבי בשל השתתפותה במשט.