רובי נתנזון

(השוק)

דו"ח חדש ומפורט בנושא תקציב המדינה לשנים 2011-2012, נשלח היום (19.10) לחברי הכנסת. הדו"ח מתייחס לחוק ההסדרים, ויוצא כנגד טקטיקת ה"אקטיביזם תקציבי" של משרד האוצר; הדו"ח מראה כי בהצעת התקציב הדו שנתי משתמש משרד האוצר בכוחו כדי להשתלט על קביעת מדיניות בתחומים רבים ושונים, באופן שהופך את שרי הממשלה לחסרי אונים. השרים אינם יכולים להתוות כל מדיניות במשרדיהם, בעקבות ההגמוניה אותה משליט משרד האוצר

(כלכלה צודקת)

ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז "מאקרו" לכלכלה מדינית, כלכלן ראשי במרכז מאקרו, הגיב לדברי פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל ויו"ר הועדה למדיניות התעסוקה של ישראל וטוען כי בדו"ח הועדה הבינמשרדית שיוגש בקרוב למשרד התמ"ת אין שום פתרונות יצירתיים ואף מנוגד להמלצות שניתנו על ידי ארגון ה-OECD. ד"ר נתנזון סבור כי המלצות הדו"ח הנוגעות לעובדים זרים ולמעונות היום פופוליסטיות ומבוססות על עובדות מוטעות אשר אין להם כל אחיזה במציאות הכלכלה ושוק התעסוקה בישראל

(כלכלה צודקת)

מרכז מאקרו לכלכלה מדינית מפרסם היום (14.9) מסמך הבוחן את שוק העבודה בישראל ומקומה של החברה הערבית בשוק העבודה. המסמך, אשר יוצג היום בכנס של מפלגת העבודה בנושא המגזר הערבי בישראל, עומד על הפערים הקיימים בין המגזר הערבי ליהודי בשוק העבודה, הגורמים השונים לפערים וכולל המלצות לצמצומם. המסמך מגלה כי הפערים בין המגזרים השונים ממשיכים להעמיק, וכי האפליה וחוסר האמון גם כן הולכים וגוברים

(דופק החינוך)

ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, לא מופתע מן הנתונים שפרסם היום (7.9) ארגון ה-OECD בדבר מצב החינוך בעולם ומזהיר כי אם לא יועברו תקציבים נוספים למערכת החינוך, כפי שהובטח לפני הצעת התקציב הדו-שנתי לשנים 2011-2012 המצב רק יחמיר. הנתונים המדאיגים שפורסמו היום מוכיחים כי מצב החינוך בישראל קשה בהרבה מיתר המדינות החברות בארגון, כאשר ההשקעה הממוצעת לכל תלמיד בישראל עלתה ב-8% בלבד בין השנים 1995 ל-2007, בעוד שממוצע העלייה ביתר מדינות ה-OECD עומד על 42%

(כלכלה צודקת)
דו"ח חדש המציג את תמונת מצב המשק הישראלי הונח אמש על שולחנם של חברי הכנסת. הדו"ח שנכתב על ידי צוות כלכלני מרכז מאקרו לכלכלה מדינית בראשות ד"ר רובי נתנזון ובשיתוף קרן "פרידריך-אברט", מתבצע מדי שנה וכולל סקירה של מצב המשק הישראלי, תחזיות והמלצות. הדו"ח האחרון, מלמד כי מגמת ההתאוששות במשק נמשכת וכי התחזיות ברובן אופטימיות. אולם לצד הנתונים החיוביים, מתריעים בדו"ח מפני הסכנה הטמונה בכינון תקציב דו-שנתי לשנים 2011-2012 ומזהירים כי אם לא יוגדל תקציב תשלומי העברה בלפחות 2.06 מיליארד ₪, רמת הרווחה הנוכחית תמשיך להישחק עקב קצב גידול האוכלוסייה המהיר