קרקע מזוהמת

(זיהום ליד הבית)

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה: מזהמי קרקעות יחויבו לשקמן ולנקותן. בדיקה כלכלית של המשרד להגנת הסביבה הוכיחה : התועלות הכלכליות של שיקום עולות בהרבה על עלויות ניקוי הקרקע

(זיהום ליד הבית)

קידום הליכי תכנון ובנייה על קרקעות מזוהמות יותנה בסקר זיהומים ובשיקום הקרקע.תחולת החוק הנה רטרואקטיבית 25 שנה, כפי שקיים בחוקים דומים בעולם. במידה והמזהם היא המדינה, האחריות חלה רטרואקטיבית ללא מגבלת שנים. בדיקה כלכלית של המשרד להגנת הסביבה הוכיחה: התועלות הכלכליות של שיקום עולות בהרבה על עלויות ניקוי הקרקע