קידוחי גז

(תשתיות)
מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפוש נפט, יוסי אבו

נחתמו הסכמי המימון של דלק קידוחים ואבנר לפיתוח מאגר לוויתן: קונסורציום פיננסי בהובלת הבנקים HSBC ו-JP Morgan יממנו את חלקן של דלק קידוחים ואבנר בפרויקט לווייתן בהיקף של 1.75 מיליארד דולר/ השותפויות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, המחזיקות ב- 45.34% בפרויקט לווייתן (22.67% כל אחת), דיווחו הבוקר כי חתמו על הסכמים למימון חלקן בפיתוח שלב 1א' של פרויקט לווייתן, בהמשך למכתבי ההתחייבות שנחתמו מול הגופים המממנים לפני כחודשים וחצי.

(יחסי ציבור)

החל מהיום תנהל חברת "טיימינג קמפיינים תקשורתיים", בבעלות רמי שדה, את מערך האסטרטגיה, הדוברות ויחסי ציבור של קמפיין המאבק במפעלי הגז בחוף דור. לאחרונה עלה חוף דור לכותרות בעקבות גילוי הגז בשדות הגז "דלית" ו"תמר" שלאורך חופי הים התיכון