מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע הסגת גבול, בשטח צבאי, בהיקף של 10 דונם.

כלים

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, ברגבים, הסתיים בפינוי פלישה לשטחי צה"ל. מסיג הגבול, שזהותו נמצאת בבירור, פרץ לשטח צבאי סגור וסלל עליו דרך כורכר כדי לקצר לעצמו את מסלול הנסיעה, כל זאת ללא אישור ובניגוד לחוק.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו את הפלישה מתוקף חוק מקרקעי ציבור, בליווי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי. הקרקע גודרה והוחזרה לשימוש צה"ל.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לאמת זהות הפולש ולגבש נגדו תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

שי קרפ, סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י, אומר: "מפקחי רשות מקרקעי ישראל, האמונים על השמירה על אדמות המדינה, כבר ראו הרבה מאוד דברים בעבודתם, אבל אין ספק שפלישה לתוך שטח צבאי היא תופעה לא מובנת שכן היא עלולה לסכן את הפולש, ואף את החיילים הנמצאים במקום."