מפקחי מינהל מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל ובסיוע ציוד מכני הנדסי העבירו היום ממקומו כרם זיתים לא חוקי, שניטע ע"י פולש קרקע בקדיתא, בהר כותר שליד צפת, על אדמת מדינה. עצי הזית, שפינויים בוצע במסגרת פסק דין, יועברו לשתילה מחדש בבסיסי צה"ל

כ- 70 עצי זית שניטעו באיזור קדיתא על אדמות מדינה, ע"י פולש קרקע שהפיק מהכרם רווחים באופן לא חוקי, הועתקו היום ממקומם ע"י מפקחי מינהל מקרקעי ישראל בליווי כוחות משטרה, והועברו לשתילה מחודשת בבסיסי צה"ל.

המהלך להעברת עצי הזית, שניטעו על פני שטח של כ- 2.5 דונם, נדרש כדי לפנות מקום להקמת יישוב סביבתי בקדיתא, בעקבות החלטת ממשלה. המינהל מתכוון להפקיד בקרוב את התוכנית להקמת היישוב בוועדות התכנון והבנייה.

הפלישה לקדיתא

פולשי קדיתא, 19 משפחות שפלשו לקרקע, המיועדת לשימוש חקלאי, בשנת 1991, והקימו עליה מבנים למגורים, ובכך ביצעו פלישת קרקע, עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר. נגד המשפחות הוגשו תביעות משפטיות לפינוי.

במהלך השנים הרחיבו הפולשים את פלישתם והם נוהגים בקרקע כבשלהם. הפולשים עברו ממאהלים וצריפים לבניה קשיחה, והכל ללא היתרים. בשטח קיימים גם צימרים ועסקים אחרים המשמשים לפרנסת המתיישבים הלא חוקיים, אשר כמובן אינם משלמים על השימוש בקרקע.

במינהל מסבירים כי אין לפולשים בקדיתא שום זכות בקרקע והם מתגוררים עליה באופן בלתי חוקי, מבלי לשלם, ועל חשבון משלם המיסים. בשנת 1999 התקבלה החלטת ממשלה להקים בקדיתא ישוב ל 150 משפחות, תוכנית אותה מקדם מינהל מקרקעי ישראל ונמצאת בימים אלו לפני הפקדה, שלאחריה יתאפשר לציבור להציג התנגדויותיו בוועדות התכנון והבנייה.

כחלק מהאצת הפעילות לפינוי הפלישה בקדיתא כדי לאפשר את הקמת היישוב החדש, העביר היום המינהל כ- 70 עצי זית שניטעו בשנים האחרונות ע"י פולשי קדיתא.

במינהל מסבירים כי נטיעת כרמים חקלאיים בלתי חוקיים על אדמות מדינה ע"י פולשים היא פשיעה כלכלית לכל דבר ועניין, כאשר הפולשים משתמשים בקרקע הציבורית מבלי לשלם כדי להפיק רווח לכיסם. העצים נעקרו בשלמותם כולל שורשיהם, והועברו באופן מסודר לנטיעה מחדש בבסיסי צה"ל, מבלי שנגרם להם כל נזק.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS