שנת הלמודים תשע"א תיפתח בצפת עם שורה ארוכה של שיפורים ותוכניות חדשות למערכת החינוך . מלבד חילופי המנהלים ושדרוג כוחות הוראה. ראש העיר צפת ויו"ר אגף החינוך, אילן שוחט, פועל עדיין להסדרת נושאים נוספים המעיבים על פתיחת שנת הלמודים והם קיצוץ בהסעות ובטול הפטור על גני ילדים בגילאי שלוש. "אנחנו לא נשלים עם הגזרות האלה, נעשה הכול לביטולן" אומר ראש העיר

כלים

בין הפרויקטים שהתחדשו בצפת מונה ראש העיר: 20 כיתות חכמות בבתי ספר בצפת, והצטיידות של טכנולוגיה מתקדמת "דור 3". המשמעות היא שבבתי ספר אלה קיימת נגישות רחבה לתכנים דיגיטאליים, הפורצת את גבולות מעבדת המחשבים ומיישמת חווית למידה חדשנית בכיתה, תוך שימוש בציוד מתקדם, בדגש על מדע וטכנולוגיה.

ההצטיידות בטכנולוגיה מתקדמת בכיתה כוללת מחשב, מקרן, לוח לבן אינטראקטיבי, אינטרנט אלחוטי בתוך כיתת הלימוד ועזרים טכנולוגיים נוספים כמו ערכת הצבעה ותוכנת שליטה ומחשבים ניידים כמאגר בית ספרי. מטרותיו המרכזיות של מיזם "הכיתות החכמות" הן שינוי דרכי הוראה-למידה באמצעות נגישות לתכנים דיגיטאליים, התנסות בלמידה חדשנית וחווייתית, קידום למידת חקר וחשיבה, חיזוק מעמד המורה ותפקודו, וחיזוק רלוונטיות ההוראה והלמידה בבית הספר.

תוכנית קרן קרב נכנסת גם לגני הילדים בצפת — השנה מצטרפים כל גני הילדים לתכנית קרב. במסגרת זו יקבלו כל ילדי הגן העשרה בתחום המוזיקה, לימודי נגינה על כלים בסיסיים. עבור כל הגנים נרכשו פינות מוזיקה לגן.

צפת עיר מנגנת— תכנית משותפת לעיריית צפת, משרד החינוך ותכנית קרב. בראש התכנית עומד הכנר הבינלאומי אייל שילוח. מטרת התכנית היא לאפשר לכל תלמידי העיר צפת מגן הילדים ועד לתיכון , ללמוד מוזיקה ברמה גבוהה, במסגרת יום הלימודים הפורמאלי במוסדות החינוך. במסגרת זו יאותרו כישרונות צעירים רבים וייבנו הרכבים מוזיקאליים מיוחדים. בשלב זה התכנית תחל בהיקף חלקי ותתרחב עם הזמן.

חינוך להגנה על איכות הסביבה בגני הילדים — פרוייקט משותף לעיריית צפת ולמשרד להגנת הסביבה . במסגרת פרוייקט זה ילמדו ילדי הגנים את נושא מיחזור הפסולת ויבצעו בעזרת צוות מקצועי שיגויס לשם כך, מיזמים בחצרות הגנים.

אופק חדש - בתי ספר רבים בצפת שולבו בתוכנית היוקרתית התלמידים יזכו לתגבור לימודים והמורים יזכו לתוספות שכר

ספרית פיג'מה- ( "מדף הספרים הביתי שלי" ) - טיפוח אורח חיים של אהבת הקריאה בגן ובבית. פרוייקט מיוחד לגני הילדים. המטרה היא ליצור תרבות של אהבת הקריאה בקרב דור של קוראי ספרים. קריאת ספרים, מעודדת אהבת הנקרא והבנת הנקרא ומנבאים בסיס להצלחת הילדים בלימודים ובחיים. במסגרת הפרוייקט יקבל כל ילד בגן גם 9 ספרים במתנה, להרחבת הספרייה הביתית ולעידוד הקריאה עם ההורים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS