לאחר דיון במליאה בהצעת החוק "משתמטות בשם הדת", שיזם ח"כ ישראל חסון (קדימה), ס' ראש השב"כ לשעבר, הוחלט על הקמת צוות מיוחד שיטפל בסוגיה

על-פי הצעת החוק המקורית, נערות המעוניינות בקבלת פטור משירות בצה"ל מטעמי הכרה דתית יצהירו כי למדו במוסד חינוכי-דתי ויציגו אישור רשמי ממוסד זה. ההצעה, שיזם ח"כ ישראל חסון (קדימה), ס' ראש השב"כ לשעבר, נדחתה בעבר פעמיים בשל לחצים ואיומים מצד המפלגות החרדיות בקואליציה בטענה כי היא מהווה פגיעה בסטאטוס קוו וזאת למרות שצה"ל תמך בהצעת החוק הנ"ל.

הצעת החוק עוררה לא פעם ויכוח סוער בתוך הקואליציה, ויכוח שבסופו נכפתה עמדתם של החרדים על שאר חברי הקואליציה. גם הניסיונות להגיע לפשרה בין יוזם ההצעה לבין השרים החרדיים בנוגע לנוסח הצעת החוק עלו בתהו. את הצעת החוק יזם בעבר ח"כ חסון בשיתוף עם הח"כים מירי רגב (ליכוד) ומשה מוץ מטלון (ישראל ביתנו) אך בשל המשמעת הקואליציונית והחלטת הממשלה להצביע נגדה, הח"כים מטלון ורגב בחרו להיעדר מהמליאה בזמן ההצבעה.

ח"כ חסון הסיר את הההצבעה על הצעת החוק מסדר יומה של המליאה בעקבות הסכמה שאליה הגיע עם הקואליציה. על-פי ההסכמה, מזכיר הממשלה יקים צוות שיהיו חברים בו הח"כים ישראל חסון (קדימה), משה מוץ מטלון (ישראל ביתנו), זאב אלקין (ליכוד), יו"ר הקואליציה ונציגי ש"ס ויהדות התורה על מנת למצוא פיתרון לסוגיית השתמטותן של נערות משירות צבאי בשם הדת.

במהלך הדיון אמר ח"כ חסון כי "אני מקווה שהצוות הזה יעשה את מלאכתו נאמנה ויפעל למניעת ניצול הפרצות בחוק הקיים ולמיגור תרבות השקר. והיה והצוות לא יידע להגיע לפשרה עד לפתיחת מושב החורף, ההצבעה על הצעת החוק שלי תתקיים במושב החורף עצמו."

על-פי הצעת החוק שיזם ח"כ חסון, נערות המעוניינות בקבלת פטור משירות בצה"ל תידרשנה להצהיר כי למדו במוסד חינוכי-דתי במשך שנתיים לפחות בשלוש השנים שקדמו להגשת התצהיר. עוד מוצע, כי תוטל עליהן החובה לצרף לתצהיר אישור רשמי מהמוסד בו למדו. למרות זאת, במקרים שבהם לא למדה נערה במוסד חינוכי מעין זה, מוצע להשאיר פתח להפעלת שיקול-דעת וסיכוי למי ששכנעה את המראיין בלשכת הגיוס כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

כיום, על-פי החוק הקיים, נדרשות המעוניינות בקבלת פטור משירות חובה בצה"ל מטעמי הכרה דתית להגיש רק תצהיר בפני שופט או דיין בבית דין רבני, לפיו טעמים שבהכרה דתית מונעים אותן מלשרת בשירות בטחון, הן שומרות על כשרות בבית ומחוצה לו והן אינן נוסעת בשבת. לאחר מסירת תצהיר זה, הן פטורות משירות ביטחון.