עובדי המזנונים של כנסת ישראל המועסקים באמצעות חברת "שפע" קיבלו אמש מכתבי פיטורים עקב סיום חוזה ההתקשרות של משכן הכנסת עם חברת "שפע". 54 עובדי המזנונים העובדים בבישול, הגשה ותחזוקת המזנונים מפוטרים בסיומו של כל מושב כנסת, אינם מועסקים ואינם מקבלים שכר במשך מספר חודשים בכל שנה

54 עובדי המזנונים העובדים בבישול, הגשה ותחזוקת המזנונים בכנסת, יפוטרו במהלך הפגרה ועתידם התעסוקתי לוט בערפל. מזה שנים העובדים מפוטרים בכל פגרה ומוחזרים לעבודה עם סיומה, כשהפעם אין בטחון בהעסקתם המוחדשת, היות שחברת "שפע" לא תעניק עוד שירותי מזנון בכנסת.

חברי הכנסת של מפלגת העבודה פנו היום במכתב חריף למנכ"ל הכנסת דן לנדאו, בדרישה שיתערב לפיתרון הבעיה.

העובדים מפוטרים בכל פעם בה הכנסת מתקשרת עם קבלן מזון חדש המפעיל את המזנונים. הם סובלים מחוסר ביטחון תעסוקתי וקטיעה חוזרת ונשנית של צבירת הותק המשפיע על שכרם ועל ההפרשות הסוציאליות.

"בשנים קודמות נעשו אליך כבר כמה פניות בעניין זה של חברים מן הסיעה אולם ללא הועיל. אנו מגנים הנוהג הזה, בו נמנעים מהעובדים תנאי העסקה הוגנים, ביטחון ורצף תעסוקתי שיבטיח להם פרנסה סדירה לאורך השנה. כנסת ישראל היא מוסד שמהווה סמל לציבור של צדק, אמון ושמירת זכויות האזרחים. לכן, כמעסיק, יש לכנסת חובה מיוחדת לדאוג לזכויות של כל העובדים בתחומה, על אחת כמה וכמה לזכויותיהם של העובדים החלשים ביותר המועסקים באמצעות קבלני כח אדם." כתבו למנכ"ל הכנסת חברי הכנסת של מפלגת העבודה.

"למרות התנאים הקשים העובדים מעוניינים מאוד להמשיך ולעבוד במשכן הכנסת ולא לאבד את מקום פרנסתם. אנו פונים אליך בבקשה לדאוג כי העובדים שפוטרו אמש ימשיכו להיות מועסקים על ידי הכנסת ורצף זכויותיהם לא יפגע. כמו כן, נבקשך לבחון את האפשרות לקלוט את העובדים להעסקה ישירה על ידי הכנסת." כתבו הח"כים.