בעקבות פעילות משטרת ספרד שהתקיימה לאחרונה, אשר מנעה השלמת עסקה של מכירת תשעה מסוקים צבאיים ("אנפות") לאיראן, בהם על פי החשד מסוקים שנרכשו מישראל ויוצרו בארצות הברית, ערכו הגורמים המוסמכים במשרד הביטחון בדיקה מקיפה של הנושא

הבדיקה העלתה כי במרץ 2005 חתם משרד הביטחון על חוזה למכירת 16 מסוקי "אנפה", מעודפי ח"א לחברת ESP השבדית, לאחר שהתקבל אישור יצוא אמריקאי לייצוא חוזר המגביל את המסוקים למשימות כיבוי אש בסקנדינביה וגרמניה בלבד. שלושה מסוקים ראשונים הועברו ללקוח בפברואר 2006.

באוגוסט 2006 חתם הלקוח מול חברת "צסנה" הספרדית על חוזה העברת בעלות לגבי 6 מסוקים אחרים מתוך אלה שבחוזה, ולאחר שנתיים התקבל אישור ייצוא אמריקאי מחודש עבור הלקוח הספרדי, אשר קבע אף הוא כי השימוש במסוקים יוגבל למשימות כיבוי אש. בעקבות קבלת האישור מארצות הברית ורק שנתיים לאחר קיום העסקה נשלחו ששת המסוקים לחברת "צסנה" בין החודשים יולי-ספטמבר 2009.

מאוחר יותר בוטל החוזה עם חברת ESP וזאת עקב אי עמידתה בתנאי התשלום, שבעת המסוקים הנותרים יצאו למכרז בינ"ל, נמכרו ללקוח אחר בהתאם לנהלים והאישורים הרלוונטיים, אך עדיין נמצאים בחזקת חיל האוויר.

"ככל שנמסר לנו משטרת ספרד בודקת מעורבות חברה ספרדית נוספת, פרט ל"צסנה", בחשד למעורבות בכוונה לייצא פרטים צבאיים לאיראן, ובין השאר נבדקת האפשרות שחלק מפריטים אלו תואמים לחלקי מסוקים או מסוקים מסוימים מתוך אלה שנמכרו כדת וכדין ע"י משרד הביטחון. משרד הביטחון ממשיך בבדיקת האירוע בתיאום עם שלטונות ספרד." אומרים במשרד הביטחון.