המדינה מבקשת לדחות את הריסת המבנים שהוקמו ע"י מתנחלים על קרקעות פלסטיניות פרטיות בכפר דורא אל קרא. ארגון השמאל יש דין על הבקשה לדחות את השבת האדמות בדורא אל-קרא לבעליהן: "המדינה לא נהגה בתום לב"

חיים ארליך, מנכ"ל ארגון יש דין שבאמצעותו הגישו בעלי הקרקעות הפלסטינים את העתירה אמר בתגובה לבקשת המדינה לדחות את השבת הרכוש הגזול לבעליו, כי המדינה מנסה להתל בבית המשפט העליון.

לדבריו יש סימנים המעידים על כך שהמדינה לא נהגה בתום לב: "ראשית חיכו עד לרגע האחרון על מנת לבקש מבית המשפט לאשר דחיה בתאריכי ביצוע שהמדינה היא זו שקבעה אותם אך חמור מכך, הבקשה להעביר את הנושא לעיון ה"דרג המדיני" מעידה על הכפפת שיקולים משפטיים ומבצעיים ללחצים ואינטרסים פוליטיים תוך התעלמות בוטה מחובת הרשויות לשמור על זכות הקניין של בעלי הקרקע ולאכוף את החוק תוך שמירה על עיקרון השוויון בפני החוק."

עו"ד מיכאל ספרד, היועץ המשפטי של יש דין, אשר הגיש את העתירה בשם בעלי הקרקע הפלטינים, מסר לפרקליטות המדינה כי: "הודעת המשיבים היא לא פחות משערורייה. יומיים לפני תום המועד לביצוע התחייבותם כלפי בית המשפט הם מודיעים כי בכוונתם להפר את מילתם. אילו היה מדובר בהפרה שנובעת מסיבות מבצעיות גרידא, ייתכן שאף העותרים היו מסכימים לדחיה קצרה (ודיאלוג בכיוון זה אף החל בין ב"כ הצדדים), אולם הודעת המשיבים מלמדת כי הם מבקשים לפתוח מחדש את הסוגייה כולה וכי הדרג המדיני מבקש לבחון אותה מחדש.

וזאת, כאמור, לאחר שהמשיבים התחייבו לפני חודשים רבים לבצע את צווי ההריסה עד למחרתיים, 7.4.2012. בנסיבות אלו הודעת המשיבים מפגינה חוסר כבוד לעותרים, לשלטון החוק ובעיקר לבית המשפט הנכבד. העותרים מבקשים לפיכך כי בית המשפט יהפוך את הצו על תנאי שהוצא בתיק זה למוחלט".