"על חיל האוויר, מוטל היום, בנוסף לתפקידו הקלאסי להגן על שמי הארץ. להיות לוחם מרכזי בטרור. ולהוות מגן עיקרי נגד טילים. וכנפי החַיל חייבות להיות מגובה הדשא ועד מרומי החלל. אין עוד חַיל, שבו המיזוג של שיא הטכנולוגיה, ועוזו האישי של הלוחם, הם תנאי לצוות מנצח." אמר הנשיא פרס לטייסים החדשים של חיל האוויר שהושבעו היום בחצרים

"זכינו - וחיל האוויר הישראלי נחשב לאחד מהטובים שבעולם. טייסי חיל האוויר שלנו הם מהטובים שבעולם. הרי המטוסים דומים, הטייסים הם אלה המצטיינים. אתם, פרחי הטיס, מעצימים היום את מוטת כנפיה של ישראל. כנף לביטחון ווכנף לשלום.

המדינה זקוקה כיום לצה"ל חזק ומעודכן ולחיל אוויר נועז ומעולה. ולמזלנו – יש לנו צבא כזה. ויש לנו. ויש לנו חיל אוויר כזה. חיל האוויר הוא היום גם חַיל מחנך. מקצועית וערכית. הוא בית ספר ללוחמים נושאי ערכים. ולבוגרים ישרי דרך. לא הפסדנו במלחמות ולא ניפרד מהשלום. לנו ולשכנינו אין ברירה טובה מהשלום.

השלום אינו עניין של עשיית טובות. הוא דבר אמיתי, והוא נהיה דחוף יותר "עם כל">עם כל ילד שנולד. לילדים שלנו נותיר מורשת של גבורה מהעבר ונקים סוכת שלום לעתיד. בטחון ישראל ותקוות השלום שלה ממריאים אתכם לגובה שממנו אפשר לראות את פני הדברים נכוחה, ולהגן טוב יותר על תשתית המדינה.

הכנפיים המוצמדות היום למדיכם מסמלות עֹצמה למעופה של ישראל לעבר ייעודה. תודה לכם ההורים שהענקתם לנו דור בנים נפלא כזה. ביום חג זה הריני גאה להיות קול לציבור הישראלי כולו: אתם ההורים - מופת. חינכתם וגידלתם ילדים לתפארת.

העם כולו מחבק אתכם ואסיר תודה לכם. תודה למפקדים שהכשירו את דור הטייסים שניצב כאן על הרחבה. הכשרה של טייסים בחיל האוויר הישראלי אינה עניין של מה בכך. זהו אתגר אנושי עצום. ואתם המפקדים, בדוגמא האישית המופלאה שלכם, ראויים לתודה ולהערכה. המסלול פתוח. פִּרְשׂוּ כנף והַמריאו לגבהים." אמר פרס לטייסים הנרגשים.