prasbitahonהערב התקיים טקס הענקת פרס ביטחון ישראל, זו הפעם ה- 52. השנה הוגשו 19 בקשות לפרס, מתוכן 3 בקשות לפרס על מפעל חיים. שני צוותים, בשניהם שותף חיל המודיעין, זכו בפרס, ובהם 14 חתנים ו-2 כלות

השנה יוענקו פרסים ל- 2 צוותים שנבחרו ע"י וועדה בראשות רב אלוף במיל, אמנון ליפקין שחק. חתני הפרס, ממערכת הביטחון וצה"ל, זכו בפרס עבור פעילותם בפיתוח מערכות מתקדמות המהוות פריצות דרך טכנולוגית ומשמשות כיום את מערכת הביטחון בפעילויותיה המבצעיות.

פרס אחד יוענק לצוות של משרד ראש הממשלה וחיל המודיעין , על פיתוח ויישום של מערכת לצורך ביצוע משימה קשה ומורכבת , הגשמתה מחד יכולת חשיבה מקורית ויצירתיות מרשימה ביותר, שהביאו לפיתוח המערכת, ומאידך תעוזה וכושר ביצוע חסר תקדים. השימוש המבצעי במערכת הביא הישגים בעלי תרומה מכרעת לביטחון המדינה.

פרס שני יוענק לצוות של חיל המודיעין , עבור פיתוח ויישום של מערכת המהווה הישג טכנולוגי ומודיעיני יחידים מסוגם, פרי מאמציהם של רבים ולאורך תקופה ארוכה. השימוש המבצעי במערכת זו מביא במישרין להישגים ערכיים מרחיקי לכת בתרומתם לביטחון מדינת ישראל.

נשיא המדינה, מר שמעון פרס, אמר בטקס חלוקת הפרסים: "מי שחושב שניצח כבר את צה"ל בזה שעשה אורניום מועשר, חי באפלה. בליבי אין פחד לא מאיראן ולא מאף אחד אחר, הפחד היחיד שיש לי רק שלא נפסיק. מה זה עומק אסטרטגי? יש רק עומק אינטלקטואלי. כוחו של צה"ל, הוא גם כגודל מוחו. אני רוצה להגיד לכם שאנו ממש גאים בכם, אני יודע שכמעט כל מי שעומד כאן, עשה זאת על חשבון משפחתו. אתם אנשים יקרים למדינה, זכותי להביא לכם את תודת האומה."

שר הביטחון, מר אהוד ברק: "אנחנו ניצבים ערב השקת המו"מ הישיר בינינו לבין שכנינו הפלסטינים. כשר הביטחון, אני מודע לאתגרים הביטחוניים, ויחד עם זאת מאמין בכל לב כי צריך וניתן להגיע לפריצת דרך שתוביל לשלום המיוחל. עד אז וגם לכשיושג הסדר המבשר על קץ התביעות, אתם וחבריכם משמשים תעודת הביטוח להשקעה ישירה פשוטו כמשמעו ועתיד בטוח לישראל. ישר כוח."

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אודי שני: "יש אנשים הנחבאים בסתר צל, אולם לאמיתו של דבר, פוסעים הם בראש. חתני הפרס היקרים, במציאות האזורית שלנו, של התמודדות יומיומית נוכח אתגרי הביטחון ועמידה על זכותנו הטבעית לקיום יכולתכם המזוככות והכוללות, הינן מכפיל כוח אסטרטגי בעוצמתה הביטחונית של מדינת ישראל"

בין הפרויקטים שזכו בפרס ביטחון ישראל בעבר ניתן לציין את העוזי, הגליל, מערכת ההדמאה התרמית "מדרון אדום", טיל הגבריאל, טיל הפופאי, מזל"ט התקיפה "הרפי", טנק מרכבה סימן 3, משפחת טילי אוויר-אוויר של רפאל החל משפריר (בשנות ה-60) וכלה בפיתון 4 (שנות ה- 90), קונספט הגנת הגבולות "ראי מוצק" ובשנת 2003- מערכת "חומה" המהווה נדבך חשוב ביותר ביכולת ההגנה וההרתעה של מדינת ישראל.

את רעיון הענקת פרס ביטחון ישראל, הגה ראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן גוריון שרצה לתת ביטוי לתרומת אנשי הפיתוח לביטחון מדינת ישראל. עד כה, זכו בפרס 156 פרויקטים. 881 חתנים / כלות זכו בפרס, מהם 11 על מפעל חיים. 51 איש זכו בפרס פעמיים. 7 איש זכו יותר מפעמיים.