peres_ototבטקס חגיגי אשר התקיים הבוקר בבית הנשיא בירושלים, העניקו כבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס והמועצה לישראל יפה, כמיטב המסורת, את אות "מגשים ישראל יפה 2010" למי שהצטיינו בעשייתם לטובת איכות החיים בישראל באמצעות פרויקטים אשר השפעתם ניכרת בסביבה ובאיכותה

כלים

בנוסף הוענקו תארי "יקיר ישראל יפה" לשנת 2010 לשלושה אישים בעבור תמיכתם הבולטת באיכות החיים בישראל ובפעילות המועצה לישראל יפה למען הסביבה בישראל.

אות "מגשים" מוענק מדי שנה למוסדות, גופים ציבוריים ופרטיים, עמותות ויחידים שתרמו במיוחד לשיפור איכות החיים וה סביבה בישראל בתחום החינוך הסביבתי, בתחום ה אור באני, בפרויקט אקולוגי, בגינון ציבורי, בתכנון עיר ו סביבה , באסתטיקה סביבתית, או בכל תחום אחר של איכות החיים והסביבה.

חבר השופטים - אשר חבריו הם הפרופ' האדריכל גדעון שריג (יו"ר), מר ירמי אולמרט, אדר' תמר דראל-פוספלד, פרופ' דוד חן, אדר' רפי לרמן ומר יעקב עיני - הביא את נימוקיו להענקת התואר ל-3 הזוכים:

אות "מגשים" לשנת 2010 מוענק לעיר אשדוד על האצה בפיתוח הסביבתי והמרחב האורבאני; על האנרגיה היוצרת, החיוניות והאופטימיות המאפיינות את העיר; על פיתוחו של החינוך בכלל ושל החינוך הסביבתי בפרט; על קליטת עליה - ממאפייניה העיקריים של אשדוד - בתהליכי הטמעה מוצלחת במיוחד; על שילוב האוכלוסייה בהחלטות ובטיפוח רובעי העיר השונים, וכן על פיתוח מאסיבי של חופי העיר והטיילת שלאורך החופים.

אות "מגשים" לשנת 2010 מוענק למכללה האקדמית תל-חי על פעילותה כמוסד חינוכי-אקדמי איכותי בפריפריה; על תרומתה החברתית החובקת את קהילת הגליל העליון; על היות פעילותה ביטוי לחלוציות מובהקת; על מימוש חזון לפיתוח הגליל בשלושה מנועי צמיחה – אקדמיה, תעשייה מתקדמת ומחקר, ועל יישום בפועל של ערכי סביבה איכותית בכל הרבדים.

אות "מגשים" לשנת 2010 מוענק למרכז המבקרים של רמת הנדיב בהיותו יצירה ארכיטקטונית נופית מופלאה בכרמל הדרומי ובעל שליחות חינוכית-חברתית; על היותו מודל לחיקוי של שילוב בין ארכיטקטורה, אדריכלות נוף, פיתוח סביבתי ותשתיות; על העוצמה שבצניעות; על התוצר המשולב שהתקבל ואשר מחבר את כולם למקום בצורה מכובדת והולמת כחוויה ייחודית למבקר.

אות "יקיר ישראל יפה" מוענק למר הנרי קליין, בנקאי וכלכלן בעל שיעור קומה, תושב שווייץ. האות ניתן לאיש נדיב זה על תרומתו ארוכת השנים לכינון ותפעול פרויקטים רבים בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות והנוי בישראל. מר קליין, איש צנוע ואוהב ישראל, מרבה לסייע בבניית הנגב ופיתוחו, ולזכותו ייזקף שדרוג באיכות חייהם של רבים מתושבי דרום הארץ.

אות "יקיר ישראל יפה" מוענק למר יוסי מימן, נשיא ויו"ר קבוצת חברות "מרחב". מר מימן רואה לנכון לתמוך באופן מתמשך ובנדיבות רבה בפעילות הסביבתית והקהילתית בישראל. בזכותו מתאפשרת, בין היתר, פעילות חינוך סביבתי ענפה המתבצעת באמצעות המועצה לישראל יפה, כשבמקביל משלבות בעסקיהן החברות שבהובלתו מאמצים לשמירה על הסביבה.

אות "יקיר ישראל יפה" מוענק למר מיכאל פדרמן, יו"ר ומנכ"ל "קבוצת פדרמן", על תרומתו הסגולית המיוחדת, לאורך שנים, לאיכות החיים בארץ. חברת מלונות דן בהנהגתו קידמה את איכות הסביבה האורבאנית בישראל ותמכה, גם באמצעות המועצה לישראל יפה, בפעילות סביבתית לתועלת הציבור.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS