ספר הבוחרים הסופי לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה כולל 66,310 בעלי זכות בחירה. ספר זה הוא סופי, לא יכנסו ולא יצאו ממנו מיתפקדים

ועדת הבחירות המרכזית של מפלגת העבודה, בראשות ד"ר רענן כהן פרסמה היום, יום חמישי 01/09/11, את ספר הבוחרים הסופי והקובע לבחירות יו"ר המפלגה. הספר מכיל 66,310 בוחרים כשרים.

לספר הבוחרים הקובע, לא נכנסו 8,226 טפסים, שאמצעי התשלום שלהם טרם הוסדר. בגרסה ב' של ספר הבוחרים, שפורסם בשבוע שעבר, היו 14,315 טפסים שתנאי התשלום שלהם לא הוסדרו.

כמו כן, נפסלו 6,373 מתפקדים מרביתם בגלל חברותם במפלגה נוספת. היתר נפסלו בגלל מילוי לא תקין או לא שלם של טופס ההתפקדות או בגלל תשלום הטופס לא על ידי המתפקד עצמו או בן משפחה מדרגה ראשונה שלו. כמו כן, פרטיהם של 646 מתפקדים לא אומתו במשרד הפנים, ולכן התפקדותם נפסלה.

בנוסף, מאז פיצול סיעת העצמאות ממפלגת העבודה בתחילת השנה, 86 חברים ביטלו את חברותם במפלגה. פרסום ספר הבוחרים הסופי, היום, יום חמישי 01/09/11, על ידי ועדת הבחירות המרכזית, תאפשר קיום הבחירות ליו"ר במועדן המקורי – 12 בספטמבר 2011. בבחירות יתמודדו עמיר פרץ, שלי יחימוביץ, יצחק בוזי הרצוג, עמרם מצנע ואראל מרגלית.

יו"ר הועדה, ד"ר רענן כהן אמר: "בשעה זו, אחרי מאמצים רבים, לבטים, אי נחת ולא מעט מהמורות מתפרסם עתה ספר הבוחרים הכולל 66,310 בעלי זכות בחירה. ספר זה הוא סופי. לא יכנסו ולא יצאו ממנו מיתפקדים.

ביכולתי להעיד כי חברי ועדת הבחירות התנהלו באופן הגון, בשקיפות ותשומת לב רבה, על מנת שכל מועמד יקבל מעמד שווה בין כלל המועמדים.

מערכת הבחירות מטבעה גורמת למתחים רבים בין המתמודדים ותומכיהם ואני מקווה כי נמצא את הדרך להתנהל עד יום הבחירות וביום הבחירות עצמו באורח דמוקרטי ומתוך כבוד הדדי אל כל המתמודדים ובין המתמודדים לבין עצמם, כפי שהקפדתי לעשות בועדת הבחירות עד כה."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS