מינהל מקרקעי ישראל ועיריית רעננה מקדמים פרויקט חדש של בנייה רוויה, במסגרתו ישווקו 294 יח"ד חדשות, בשטח ממוצע של 84 מ"ר, שייבנו על קרקע שיעודה שונה מחקלאי למגורים

השטח מצוי במערבה של העיר, ממערב לשכונת לב הפארק. פיתוח השטח (עבודות התשתית) יבוצע ע"י עיריית רעננה .

העיריה והמינהל מקדמים שינוי לתכנית כדי להגדיל את מס יחידות הדיור. במידה והתוכנית תאושר, שטח דירה ממוצעת יהיה 84 מ"ר+ שטח שירות, במקום התוכנית המקורית, בה גודל דירה ממוצעת עומד על 104 מ"ר+ שטח שירות.

התוכנית החדשה כוללת למעשה את הקטנת הגודל הממוצע לדירה, במקביל להגדלת מספר יח"ד שיגיע ל- 294 לעומת 242 יח"ד בלבד בתב"ע המקורית, שעדיין בתוקף כל עוד לא תם אישור התוכנית החדשה.

עו"ד רונן כהן, מ"מ מנהל המינהל, אומר כי התוכנית החדשה מהווה חלק ממגמה תכנונית המכתיבה בניית דירות קטנות יותר שיהיו ברות השגה עבור זוגות צעירים, וכחלק בלתי נפרד מיישום מדיניות הממשלה להגדלת היצע יחידות הדיור במשק. שיטת השיווק תיקבע בשיתוף עם משרד הבנוי והשיכון.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS