slomo_amarעמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון פנתה הבוקר ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין, בדרישה להעמיד את הרב הראשי לישראל, שלמה עמאר במקומו בשל קריאתו להפלת הממשלה. לדברי רגב "אם הרב עמאר לא יחזור בו עליו להתפטר או להיות מודח מתפקידו" . אתמול דיבר הרב עמאר בראיון רדיו והשמיע ביקורת חריפה על ראש הממשלה בסוגיית "חוק הגיור".

כלים

הרב הראשי, שהוא גם נשיא בית הדין הגדול לערעורים, קרא למפלגות החרדיות ולישראל ביתנו, השותפות בקואליציה, לפרוש מיד מהממשלה אם חוק הגיור לא יעבור בכנסת. הוא השמיע גם ביקורת קשה על בית המשפט העליון.

מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, קובע במכתב ליועמ"ש כי "פעם נוספת נחצים הקווים האדומים בין פעילות רבנית לבין התערבות בוטה של רבנים עובדי מדינה במערכת הפוליטית". לדברי רגב, ניתן להבין את הרתיעה של היועצים המשפטיים לדורותיהם מנקיטת צעדים משפטיים כנגד רבנים "החורגים מסמכותם ועושים רבנותם קרדום פוליטי לחפור בו". אבל "ברור כי הרתיעה המובנת הזאת תורמת למסקנה בקרב הרבנים, כי אין כל גבול ומחסום להתבטאויותיהם, וכי לא חלות עליהם המגבלות החלות על עובדי ציבור אלא החירות של נביאי ישראל".

רגב הוסיף כי היום, במהלך ראיון רדיופוני, ניסה הרב עמאר להתכחש לדברים המפורשים שאמר, וטען כי אין בהם התערבות במערכת הפוליטית. "יש בניסיונו עלבון לאינטליגנציה והפניית גו לאמת", כתב רגב. "שתי התופעות כאחת מעוררות סלידה והשתאות". רגב טוען כי הדבר מעיד גם כי "למשמע דבריו (של הרב עמאר) מתחזקת המסקנה כי אין פניו להקל בגיור".

"כיון שמתברר שמקור המורסה הוא בראש הפירמידה הרבנית", טוען רגב במכתב לויינשטיין, "נדרשת פעולה נמרצת ותקיפה מצדך, כדי להעמיד את הרב עמאר במקומו, שאם לא כן ברור שלא ניתן יהיה עוד להתייחס ברצינות למגבלות המשרה הציבורית בה נושאים רבנים אלה". לדבריו, "גם לערך נעלה כמו חופש הביטוי יש גבולות".

אם אינו מוכן לוותר על החופש להתערב בפוליטיקה, מציע רגב: "אדרבא, יתכבד הרב עמאר ויפרוש ממשרתו הרמה, ואזי יזכה בחירות ממגבלות התפקיד". דברי עמאר הם "קריאת תגר על הפרדת הרשויות ושימוש לרעה בתפקיד, אשר נועדה לאיים על ראש הממשלה המכהן ועל המערכת השיפוטית. רב ראשי מכהן הקורא למפלגות לפרוש מן הקואליציה הממשלתית ולגרום להפלתה אינו ראוי לכהן בתפקידו, ועליו לשמוע זאת בצורה הברורה ביותר".