בירושלים חילקו היום שר הפנים אלי ישי ושר האוצר יובל שטייניץ, את פרסי הניהול התקין לעשרות רשויות מקומיות. במהלך הטקס ציין ישי כי הוא "שמח על ההזדמנות להעניק פרס לרשויות אשר מתנהלות למופת, ואני בטוח שרשויות נוספות יוכיחו התייעלות, ינהגו באחריות ויצטרפו לזוכות בפרס בשנה הבאה". בשנתיים האחרונות לא חולק הפרס, והוא חודש עם כניסתו של ישי לתפקיד שר הפנים

כלים
במסגרת פרס שר הפנים לניהול תקין, הוענק השנה פרס כספי ל-84 רשויות מקומיות, מתוך 255 רשויות מקומיות בישראל. הסיבות לקבלת הפרס הם תקציב מאוזן ללא הגדלת גירעון, ניהול כספי וארגוני תקין הכולל שכר כוח אדם, מערך השירותים לתושבים ותכנון ובניה.

מתוך 53 מועצות אזוריות הקיימות בישראל – למעלה משלושים קיבלו את הפרס (יותר 50%), ואולם מתוך 176 עיריות ומועצות מקומיות קיימות, קיבלו את הפרס פחות מחמישים (פחות מרבע).

ראש מועצת אפרת סא"ל (במיל.) "עודד רביבי">עודד רביבי ציין כי לנהל עיר במציאות הכלכלית העכשווית היא משימה הרבה יותר מאתגרת - והראיה לכך היא אחוז העיריות הנמוך שזכה בפרס. רביבי ציין העיר אפרת זוכה בפרס זו הפעם התשיעית וכי האחראי לכך הוא הגזבר והמנכ"ל שרון הורוביץ, המכהן בתפקידו זה 11 שנה.

רביבי הוסיף כי בתקופה של הקפאת בניה, שבה המועצה איננה מקבלת הכנסות מאגרות בניה, קיים קושי מורכב יותר ואתגר גדול לסיים באיזון כספי - והכל בלי לפגוע בשירות לאזרח. "הפופולאריות של העיר אפרת מלמדת שלמרות הקשיים, זו היא עיר נעימה, שנוסכת הרגשה טובה בבניה", טען רביבי.