במכתב ששלחו יו"ר מרכז השלטון המקומי שלמה בוחבוט , יו"ר פורום ה-15 רון חולדאי ויו"ר מטה המאבק, מאיר כהן : " למרות מאמצי ההידברות עם הממשלה, למרות פניות לראש הממשלה, לשר האוצר ולשר הפנים, טרם נענתה ממשלת ישראל ולו לסעיף אחד מסעיפי דרישות השלטון המקומי, בגינן יצאנו למאבק, ובראשן תיקצוב השלטון המקומי ונושא המים"

כלים
ראשי השלטון המקומי יצאו הערב בקריאה לכלל הרשויות לפני השביתה שתחל ביום ראשון: "הרשויות המקומיות בישראל יוצאות לשביתה, מהגדולות שידע השלטון המקומי בישראל. אנו יוצאים לשביתה בכוחות מאוחדים. ערים גדולות וקטנות, מועצות מקומיות יהודיות, ערביות, דרוזיות ומועצות אזוריות. אנו נחושים להשיג עבור תושבינו את המגיע להם בדין, לקבל את השירותים שאנו כשלטון מקומי מחוייבים להם וכן שנוכל לאפשר לעובדי הרשויות המקומיות לקבל את שקיבלו עובדי המגזר הציבורי במדינת ישראל.

השביתה היא על רקע ההעלאה הבלתי סבירה של תעריפי המים וקיצוץ בתקציבי חינוך וחובה המועברים לרשות: "למרות מאמצי ההידברות עם הממשלה, למרות פניות לראש הממשלה, לשר האוצר ולשר הפנים, טרם נענתה ממשלת ישראל ולו לסעיף אחד מסעיפי דרישות השלטון המקומי, בגינן יצאנו למאבק, ובראשן תיקצוב השלטון המקומי ונושא המים". כותבים היום יו"ר מרכז השלטון המקומי שלמה בוחבוט, יו"ר פורום ה-15 רון חולדאי ויו"ר מטה המאבק, מאיר כהן.

יושבי הראש הדגישו ש "השביתה שתחל ביום ראשון 2.1.2011 בבוקר, תהייה ללא הגבלת זמן. יושבתו כל השירותים שהרשות המקומית נותנת וכל המערכות אותן מפעילה הרשות המקומית, בכל התחומים והמגזרים כולל קבלנים החיצוניים של הרשות המקומית, כל עובדי החוץ או עובדי קבלן שמפעילה או מעסיקה הרשות המקומית, ללא יוצאים מן הכלל."