מתפרסם התקן החדש שציפו לו ארגוני הביטחון בארץ ובעולם: "מערכת גדר התרעה". גדרות התרעה מקיפות מתקנים רגישים בעולם כגון שדות תעופה, תחנות כוח גרעיניות, מחנות צבא, יישובים ועוד. התקן הישראלי ת"י 6000, על 15 חלקיו, הוא תקן ישראלי מקורי שנכתב ביוזמת משרד הביטחון והוא מיועד להסדיר את תחום גדרות ההתרעה (Security fences) בארץ. שוק גדרות ההתרעה נחשב לשוק תחרותי. יצרנים רבים מציעים גדרות עם טכנולוגיות שונות, והצעת תקן זו מסדירה בסיס אחיד והנחיות מוסכמות ליצרנים השונים

מכון התקנים הישראלי מפרסם להערות הציבור את תקן ת"י 6000: מערכת גדר התרעה: רמת אבטחה 2. על פי מחקר של Homeland Security Research Corporation עולה כי שוק גדרות ההתרעה העולמי נאמד בכ- 1.2 מיליארד דולר לשנת 2010 עם צפי לגידול שנתי של כ- 6%. התעשייה הישראלית מהווה שחקן משמעותי בשוק זה. התקן הישראלי ת"י 6000 יהווה פלטפורמה להשגת יתרון לתעשייה הישראלית.

דורון טמיר, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי: "מערכת גדר ההרתעה מהווה נדבך חשוב באבטחת מתקנים רגישים, אולם עד כה טרם הוכן מסמך כלשהו בארץ או בעולם שיגדיר בצורה בהירה קריטריונים של מערכת תקנית. כעת, כשמכון התקנים הישראלי מכין תקן ישראלי בנושא חשוב זה, אנו מאמינים כי הוא יהווה בסיס לתקנים במדינות נוספות, בהן ארה"ב ומדינות אירופה.אנו צופים כי ת"י 6000, יהווה את השלב הראשון, שלאחריו יוכנו תקנים נוספים משלימים למערכות הגנה היקפיות. נושא גדרות ההרתעה הוא נושא חשוב בזירה הבין-לאומית, כך שתקינה מסודרת בנושא תוכל לסייע להצלחת הגדרות הישראליות בשוק העולמי".

יצחק טנא, ראש מערכת האלקטרואופטיקה במשרד הביטחון: "לפני שנתיים הוחלט במשרד הביטחון שהגוף המקצועי שיקבע את התקן הוא מכון התקנים. התקן הזה הינו הסנונית הראשונה בשורה של תקנים נוספים בתחום מערכות ההגנה ואבטחה. כל הספקים שירצו להתמודד בעתיד במכרזי משרד הביטחון יאלצו לעמוד בתקנים אלו".

חלקי התקן השונים מתייחסים למרכיבי מערכת גדרות התרעה: דרישות המכשול הפיזי, מרכיבי ההתרעה שנתמכים על הגדר, העברת הנתונים (תקשורת ואבטחת מידע) ומוקד הבקרה, תוך התחשבות בסביבה בה היא מותקנת. התקן הוכן ביוזמת משרד הביטחון ובשיתוף מומחים מצה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, משרד הביטחון, יצרנים, ארגוני צרכנים ויועצים מומחים, והציבור מוזמן להעיר עליו.