תי 6000

(הדופק הבטחוני)

מתפרסם התקן החדש שציפו לו ארגוני הביטחון בארץ ובעולם: "מערכת גדר התרעה". גדרות התרעה מקיפות מתקנים רגישים בעולם כגון שדות תעופה, תחנות כוח גרעיניות, מחנות צבא, יישובים ועוד. התקן הישראלי ת"י 6000, על 15 חלקיו, הוא תקן ישראלי מקורי שנכתב ביוזמת משרד הביטחון והוא מיועד להסדיר את תחום גדרות ההתרעה (Security fences) בארץ. שוק גדרות ההתרעה נחשב לשוק תחרותי. יצרנים רבים מציעים גדרות עם טכנולוגיות שונות, והצעת תקן זו מסדירה בסיס אחיד והנחיות מוסכמות ליצרנים השונים