האגודה לזכויות האזרח, יחד עם יוזמות קרן אברהם ותושבי יישובים קהילתיים מחבל משגב עותרים הבוקר לבג"ץ בדרישה לפסול את חוק ועדות הקבלה, כיוון שהוא מהווה מעין "רישיון לאפליה" של מי שנדחים על ידי ועדות הקבלה ביישובים קהילתיים ובהרחבות הקיבוצים

בעתירה, מצביע עו"ד גיל גן מור מהאגודה לזכויות האזרח על כך שברוב הישובים הקהילתיים וההרחבות, אורח החיים אינו שיתופי ואין לאוכלוסייה המתגוררת בהם אפיון ייחודי, מלבד הרצון לחיות באיכות חיים גבוהה; הצעת החוק תאפשר אפליה בקבלה ליישוב בהסתמך על הקריטריונים העמומים של "התאמה לחיים בקהילה" או "התאמה למרקם החברתי". על בסיס קריטריונים אלו, דוחות ועדות הקבלה אוכלוסיות "לא רצויות" המבקשות לגור בישוב – ערבים, אנשים עם מוגבלות, אמהות חד-הוריות, מזרחים, דתיים ועוד.

לעתירה צורפו תצהירים של תושבים ביישובים בהם מונהגות ועדות קבלה: בתצהיר של תושבת ההרחבה הקהילתית של קיבוץ מעין ברוך שצורף לעתירה, היא מספרת כי חברי ועדת הקבלה הסבירו לה שתהליך המיון הינו במקרים רבים כיסוי שמטרתו המרכזית הינה למנוע מכירת נכסים בישוב לערבים ולחרדים - במטרה לעקוף את פסיקת בג"ץ שאסר על אפלייה;

בתצהיר נוסף, מתאר מר אליהו שטרן, תושב הישוב הקהילתי יעד, אשר שימש בעצמו חבר ואף יו"ר ועדת הקבלה ביישובו, את שיטות הסלקציה שמפעילה הועדה: שטרן ציין כי פעמים רבות הוחלט לדחות מועמדים בשל גחמה רגעית של אחד מחברי הוועדה. במקרים אחרים, העלתה ועדת הקבלה השערות שונות חסרות ביסוס אודות הזוגות שביקשו להתגורר ביישוב, אשר בדיעבד התגלו כמופרכות. שטרן מעיד גם כי על פי רוב, מכוני המיון המשמשים את ועדות הקבלה כלל לא פועלים להפעלת סינון על פי צרכי היישוב, ותפקידם העיקרי הוא מתן גושפנקא מקצועית להחלטות חברי הוועדה על דחיית מועמדים.

העתירה סוקרת שורה של עתירות קודמות שהגישו לבתי המשפט משפחות שנדחו על ידי ועדות קבלה – בהם משפחתו של נכה צה"ל, משפחות ערביות, משפחה של עולים ומשפחה של יהודים ממוצא מזרחי. בימים אלו תלויות ועומדות שתי עתירות לבג"ץ של תושבים שקבלתם ליישוב נדחתה בנימוק של "אי התאמה חברתית":בני הזוג אהובה ודוד קמפלר, שביקשו לגור בהרחבה של קיבוץ מעין ברוך, ובני הזוג פאתנה ואחמד זבידאת, שביקשו לגור ביישוב רקפת. בדיון האחרון שהתקיים בנושא בבג"ץ, מתחה הנשיאה ביניש ביקורת חריפה על ועדות הקבלה והבדיקות הפולשניות הכרוכות בהן.

לדברי עו"ד גיל גן-מור, "אנו פונים לבג"ץ בדרישה לפסול את חוק ועדות הקבלה משום שהוא חוק גזעני, לא ראוי ולא דמוקרטי. החוק נועד לאפשר הקמת ישובים ליהודים בלבד, דבר שכבר נקבע שהוא בלתי חוקתי. החוק גם מעניק לתושבי מאות ישובי איכות חיים שאין להם כל אפיון ייחודי סמכות רחבה לסנן ולדחות כל מי שלא מוצא חן בעיני מישהו בוועדת הקבלה רק כי הוא "שונה". זהו חוק שמעביר מסר של הפרדה והדרה של קבוצות מיעוט. מה הטעם בכך שהמדינה מגנה את מכתב הרבנים? הרי החוק הזה הוא בדיוק אותו דבר".

פעיל גוש שלום הח"כ לשעבר אורי אבנרי אמר על חוק ועדות הקבלה כי: "החוק החדש מכשיר הקמה של יישובים ליהודים בלבד ואת הדרת הערבים מאדמות שאמורות להיות של הציבור כולו. באופן זה, חמישים שנה אחרי שמרטין לותר קינג שם קץ להפרדה הגזעית באמריקה, החוק הזה מוביל את ישראל בכיוון ההפוך, בהמשך ישיר לחוקי הגזענות-נאמנות מבית מדרשו של ליברמן."