IMG_4426ביום חמישי שעבר נערך באשכול הפיס בעפולה, כנס היסוד של תוכנית 'חוסן העיר'. עפולה נבחרה, יחד עם עוד 14 רשויות, להשתתף בתוכנית שמטרתה וייעודה הם טיפול ושיפור ההיערכות והמענה בעורף מדינת ישראל ברמה הלאומית והמקומית

כלים

התוכנית מכוונת לתת ההיערכות והמענה ולפיתוח מערך רב ארגוני ורב מקצועי בקהילה במצבי חירום. כאמור, בראש התכנית עומד סגן שר הביטחון , האלוף (מיל) מתן וילנאי, ומעטפת המטה היא רשות החרום הלאומית (רח"ל) בשיתוף פיקוד העורף, מרכז השלטון המקומי ומרכז חוסן להתערבות בטראומה. גיבוש התוכנית בעפולה פועלת מזה חמישה חודשים ומתמקדת בארבעה מכלולים: מכלול אוכלוסייה, מכלול חינוך ,מכלול בריאות, ומכלול המידע לציבור.

תוכנית 'חוסן חינוך', הפועלת במסגרת התכנית הלאומית הכוללת 'חוסן העיר', מתקיימת ב- 10 בתי ספר יסודיים בעפולה. ההטמעה וההדגשה היא כי מערכת החינוך ואנשיה אחראית לשלומם הגופני והנפשי של התלמידים. עבור הילדים, בתי- הספר הם מערכת התמיכה הטבעית מלבד המשפחה. "היערכות מתאימה של כלל מערכת החינוך עד רמת בית הספר היא תנאי הכרחי לפעולה אפקטיבית ומצילה חיים בעת אירוע אסון", אמר מ"מ ראש העיר, יוסי גושן.

את הכנס פתח מרכז תוכנית חוסן העיר, אלון ברוך, שברך את המשתתפים וסקר את התוכניות הפועלת בעיר. את הנהלת העירייה ייצג מ"מ ראש העיר יוסי גושן ויו"ר ועדת פס"ח, אשר בירך את המשתתפים והדגיש את שיתוף הפעולה של הנהלת העירייה ותמיכתה בתכונית והדגיש את חשיבותה לאור המציאות הביטחונית. גושן הדגיש, כי ראש העיר אלקבץ, נמצא בשליחות בחו"ל, וכי הוא רואה חשיבות רבה, ל"תוכנית חוסן" בעפולה.

בהמשך הכנס נסקרו תוכניות על ידי מיטב המומחים בארץ לנושא טראומה ואסון המוני: ד"ר דני חמיאל וד"ר זאב וינר. בנוסף, נערך גם תרחיש ייחוס לעיר עפולה על ידי פיקוד העורף. בכנס השתתפו מובילים בתוכנית, סמנכ"ל חינוך ורווחה שמעון אמויאל ,סמנכ"ל תפעול רפי אטיאס, מלי מדיני, מרכזת תוכנית חוסן חינוך בעיר עפולה, עו"ס, פסיכולוגים, עובדי עירייה המגויסים בחירום, נציג חירום, בריאות, נציגי הרבנות ושירותי חירום והצלה (כיבוי אש, מגן דוד אדום, וזק"א) מתנדבים ומשרדי ממשלה. צוין, כי עיריית עפולה והעומד בראשה, ראש העיר אבי אלקבץ, השם את נושא החירום בראש סדר העדיפויות של העיר, הנחו באחרונה את הבכירים בהנהלת העיר לפעול ברצינות ונחישות בכול הקשור בנושא היערכות והחרום.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS